Новини България

Национално представително проучване „Нагласи към устойчиво домакинство“

Днес, 2 юни 2022 г., бяха представени данни от Национално представително проучване „Нагласи към устойчиво домакинство“. То е проведено от социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на Bosch, „Домакински уреди“ България. Изследването е направено през май месец т.г. и обхваща 1002 пълнолетни граждани по метода пряко интервю „лице в лице“. Проучването, което беше представено в навечерието на Световния ден за опазване на околната среда, 5 юни, цели да обърне по-голямо внимание на обществото за устойчивия начин на живот и свързаните с това екологични ползи. Според данните, най-голям процент от хората – 34 на сто, разбират определението за устойчиво домакинство като спестяване на ресурси в дома – ток, вода и използване на по-малко препарати.

На второ място – 33% от запитаните смятат, че това е свързано с употребата на домакински електроуреди, които използват по-малко вода, електричество и консумативи. Според Димитър Ганев от агенция „Тренд“, двете определения показват, че близо 2/3 от анкетираните разбират правилно сравнително новия термин свързан с устойчивото домакинство. Едва 19 на сто споделят, че не могат да дадат отговор на това определение, а за 14% това е покупка на по-малко неща, с цел икономия на средства и ресурси. Най-често в ежедневието си свързано с устойчивия начин на живот българите определят това, че не изхвърлят храна и пазаруват толкова, колкото потребяват, което са посочили 40% от анкетираните.

Домакински уреди с нисък разход на енергия или вода използват 23% от запитаните, което показва, че близо всеки четвърти българин вече живее в устойчиво домакинство. Други 17% посочват, че изхвърлят разделно отпадъци, а 10% използват градски транспорт. Според изпълнителния директор на Bosch, „Домакински уреди“ България инж. Ивайло Рашев, устойчивото домакинство не би могло да съществува без устойчиви уреди, които спестяват ресурси, време и средства. Според него, това е инвестиция, която с времето доказва своята ефективност и хората все повече осъзнават това. Проучването показва, че за българина е важен екологичният начин на производство, което определя избора му на покупка.

Това отбелязват 47% от запитаните. За 23% това по-скоро няма значение, а за 14 на сто това изобщо не влияе на избора при пазаруване. Ако трябва да се селектират сферите, в които устойчивото производство има значение на първо място или 59% от хората определят екологично отгледаните/произведени храни. Според Димитър Ганев, това се обяснява с мотива за по-здравословно хранене, приемайки, че екологичното производство на храната е по-малко вредно. Прави впечатление, че именно устойчивото производство на домакински уреди се посочва на второ място, което са определили 45% от хората. Това изпреварва производството на автомобили, което е посочено на трето място от 42%, следвани от мебелите – 17% и мода/облекло – 14 на сто.

Ниският разход на вода и ток е най-важният фактор при покупката на печка, пералня, хладилник или съдомиялна, смятат 76 на сто от запитаните. Цената на уреда е вторият по важност критерий, който е посочен от 74% от анкетираните, които в по-голямата си част са възрастни хора. Това се дължи в най-голяма степен на ограничените им финансови възможности, които имат българските пенсионери, обясни Димитър Ганев. „Хората вземат все по-информирани решения при закупуването на домакински уреди, защото отчитат бъдещите разходи за електроенергия и консумативи“, смята инж. Ивайло Рашев. Според него потребителското поведение не само се променя, но вече се открояват тенденции в домакинските уреди, свързани с устойчивостта. „Нагласите на обществото се определят от целите, които са свързани с намаляване на въглеродните емисии и оптималното използване на ресурси“, поясни Рашев.

Възможността да се следи консумацията на електроенергия остава най-важната смарт функция за българския потребител. Според данните от направено национално представително социологическо проучване през юли м.г. това са посочили 18%, а през 2022 г. този показател е водещ за двойно повече хора – 36 на сто. “Ако купите смарт хладилник, който работи с нисък разход на електроенергия, дава ви информация за нужните продукти, за да ги купите, преди да се приберете у дома, това ще ви спести пари за ток, за ненужни покупки и не на последно място е удобство. Всичко това дава възможности не само да опазваме околната среда, но и да живеем, без да се лишаваме от удобства, като същевременно не харчим повече за ресурси“, посочи Ивайло Рашев.

Според българите, производителят носи по-голяма отговорност за опазването на околната среда, заявават 45 на сто от запитаните. За 33 на сто от хората обаче, важни са действията на всеки човек, чрез потребителското му поведение. Изпълнителният директор на Bosch, „Домакински уреди“ България посочи, че водещите компании вече работят усилено за намаляване на въглеродния отпечатък. Той сподели, че амбицията на Bosch да постигне климатична неутралност е довела до стартирането на над 2 хил. проекта по света за икономия на енергия на над 1,7 TWh. Според него всяка стъпка в утвърждаване на устойчивостта като култура, начин на поведение е изключително важна днес, тъй като това е необратим процес, който ще продължи все повече в бъдеще.