Новини България

Сердика Център е първият мол със сертификат BREEAM Excellent в България

Сердика Център е първият мол на територията на страната, който получи сертификат BREEAM In-Use с отлична оценка. BREEAM (BRЕ Environmental Assessment Method) е водещият и е най-широко използван метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда и нивото на устойчивост на сградата. Благодарение на своите усилия в посока опазване на природата, Сердика Център бе възнаграден с оценка 75,5% Excellent (Отличен) по петобалната система за сертификация за устойчиво строителство.

Оценяването на сграда съгласно изискванията на BREEAM се извършва от независими оценители, а оценката се формира спрямо осем основни критерия – здраве и тонус (фактори като светлина, шум, качество на въздуха и топлинен комфорт); енергия (енергийна ефективност на сградата и намаляване на CO2 емисиите); транспорт (близост до обществен транспорт, насърчаване на алтернативни методи за транспорт); вода (мониторинг и управление на консумацията на вода и насърчаване на намаляването на потреблението ѝ) и материали (използването на строителни материали с ниско въздействие върху околната среда и повторното им използване).

Във връзка с екологичните аспекти на една сграда са формирани последните три критерия: отпадъци, земя и екология, и замърсяване. Сердика Център непрестанно се старае да подобрява своите зелени практики, имплементирайки редица екосъобразни политики и технологии, които спомагат за подобряването на околната среда. През последната година, благодарение на подмяна на осветлението с LED и подобряване на BMS системата, Сердика Център реализира 1/3 спад в потреблението на ток. Над 50% от използваната енергия в сградата е от възобновяеми енергийни източници, като по този начин търговския център успява да спести електроенергия колкото реалното потребление на близо 1000 средни четиричленни домакинства.

На територията на мола са поставени и кошчета за разделно събиране, както и последващото ръчно селектиране на отпадъци, над 180 тона пластмаса, хартия и стъкло са били рециклирани през изминалата година и не са попаднали в депата за отпадъци. Предстои да бъдат имплементирани и машина за компост, който ще бъде използван за облагородяването на градини и зелени площи, както и преси за метални кенчета. Търговският център предприема и редица дейности в посока облагородяването на околната среда и залесяване. Досега, благодарение на партньорството на Сердика Център с Гората.бг на територията на мола са раздадени 40 000 фиданки за залесяване.

Компанията стимулира и алтернативните методи на придвижване, имплементирайки общо 6 зарядни станции за електрически автомобили, както и паркоместа за велосипеди и тротинетки на територията на сградата, заради което получава оценка 94,5% по критерия „Транспорт“ в сертификата за устойчивост на BREEAM. В ролята си на социално-отговорна компания, осъзнаваща своята мисия за опазване на околната среда, Сердика Център непрестанно търси начини да прави дейностите си по-устойчиви.

Освен чрез сертификата BREEAM, зелените практики на търговския център са оценени още през 2010, когато е сертифициран за зелена сграда от системата DGNB. Компанията предстои да имплементира редица кампании през 2022 под шапката на своята най-голяма зелена инициатива – The Nature of Gratitude, които насърчават екосъобразния начин на живот и опазването на околната среда.