Новини България

ЕнЕфект: Енергийно бедните търсят решение за високите цени на енергията в санирането на сградите

В условията на енергийна и икономическа криза, обновяването на сградите отново е на дневен ред като най-устойчивата и ефективна мярка за преодоляване на бедността. Програмите за саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост обаче все още не са стартирали, а следващият отоплителен сезон вече е пред прага ни с нови, по-високи цени на тока и парното. Как реагират енергийно бедните на тази криза? Гражданско обсъждане, проведено днес в НДК с подкрепата на международния проект „Справедлив енергиен преход за всички“ , потвърди твърдата позиция на професионалната общност, че мерките за обновяване на сградите са това, което се възприема най-добре от гражданите и има най-сериозен положителен ефект върху сметките.

Представители на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, общинската мрежа ЕкоЕнергия и Центъра за изследване на демокрацията представиха резултати от социологически проучвания и фокус групи, според които гражданите не само са склонни да участват в програми за обновяване, но и да съфинансират изпълнението на проектите. На тази основа бяха обсъдени конкретни политически препоръки, които участниците в дискусията анализираха и подредиха по важност. Централно място сред тях заеха необходимостта от продължаването на програмите за саниране и включването на еднофамилните сгради в тях, подкрепата за домашни ВЕИ инсталации и подобряването на публичния транспорт.

„Цените няма да станат по-ниски и следващата зима ще бъде трудна, затова трябва да направим каквото можем, за да се защитим. Програмите за саниране са хубави, но стигат до малко хора. Трябва да има повече информация, разбиране за това какво може да се направи“, каза Дамяна Петкова (74 г.), живееща в жилище за социално настаняване в София. „Условията в жилищата не са добри, постоянно е влажно, през зимата отоплението е трудно и това се отразява на нашето здраве“. „Подобни събития са много отрезвяващи за хората, които се занимават с политики и често са откъснати от реалния живот“, сподели изпълнителният директор на ЕнЕфект д-р Драгомир Цанев.

„Желанията на гражданите са свързани с това да живеят по-добре и по-здравословно, и те са склонни да инвестират в това, стига да им се даде възможност. Промяната обаче не става от днес за утре, а за съжаление политическите решения, чиито резултати изискват време, у нас са рядкост. Имаме остра нужда от повече политическа воля и смелост, за да бъдат програмите за обновяване наистина полезни за повече хора“.

Предстои политическите препоръки да бъдат обсъдени на редица професионални форуми, сред които и предстоящата национална кръга маса „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“, която ще се проведе в Бургас на 2-3 юни. Окончателните препоръки ще бъдат представени на изпълнителната власт и медиите в края на лятото с цел да повлияят върху структурирането на програмите за финансиране в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и Оперативните програми.