Статии

Наематели и наемодатели в Германия ще споделят данък CO2 за отопление

Наемателите в Германия поемат почти цялата тежест от новия данък върху CO2 за отоплителни системи, които използват изкопаеми горива. Предстоящите правила са насочени към справедливо разделяне на разходите между собственици и наематели. Федералните министерства, отговарящи за икономическите въпроси, жилищното строителство и правосъдието, постигнаха споразумение за изменение на правилата за разходите за въглероден диоксид за отопление на сгради в Германия. Данъкът върху CO2, въведен миналата година, досега се начисляваше на собствениците на имоти, но те на практика ги прехвърляха на своите наематели.

Идеята е да бъде постигнато справедливо разделяне на разходите и насърчаване на мерки за енергийна ефективност и спестяване на енергия. Предложената схема, която трябва да бъде въведена в началото на следващата година, ще се прилага за жилищни сгради и такива със смесено предназначение. Предвижда се разделяне в съотношение 50:50 за търговски и други нежилищни структури, докато се изработи подходяща схема, което може да отнеме години. Сегашната цена е 30 евро за тон CO2, отделен от изгарянето на изкопаеми горива. Предвижда се постепенно да се повиши до 2025 г. до 55 евро за тон.

В съществуващата система наемателите нямат възможност да намалят приноса на сградата към емисиите на парникови газове от отоплението, докато собствениците не могат да контролират колко гориво се използва. Германското правителство не е доволно от ефекта на мярката върху напредъка към целите за климата. „Най-накрая създаваме справедливо разделение на разходите между наемодатели и наематели. В същото време гарантираме, че ценообразуването на CO2 може да постигне предвидения ефект от политиката за климата в сектора на сградите. Наемодателите получават стимул да инвестират в ремонти, свързани с енергията. Наемателите остават мотивирани да намалят потреблението на енергия“, каза министърът на жилищното строителство, градското развитие и строителството Клара Гейвиц.