Новини България

Конференция на ЕнЕфект „Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд“

Какво означават промените в директивата за енергийните характеристики за сградите за националните политики в сградния сектор? Този въпрос събра водещи експерти, евродепутати и представители на правителството в София. Енергийната ефективност на сградите е сред най-важните приоритети на ЕС и трябва да бъде такъв и за България, особено в ситуация на енергийна криза и външнополитическа несигурност. Тя е и устойчивото решение на проблемите с енергийната бедност и чистотата на въздуха, като наличните средства по различните линии на международно финансиране трябва да насочат към проекти с високо качество и доказани енергийни спестявания, които на свой да привлекат частни инвестиции за масово обновяване на сградния фонд.

Това беше изводът от събитието, което се проведе на 13 април в хотел Балкан по инициатива на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Хабитат България като част от инициативата „Renovate Europe“. Повече от 60 представители на публичните власти и енергийни експерти обсъдиха бъдещето на програмите за енергийна ефективност и националната стратегия за обновяване на сградния фонд в светлината на новите европейски стандарти, както и важността на работата с местните власти и гражданите за извличане на максимални ползи с наличния публичен ресурс.

„За да не превърнем енергийната ефективност в пазар за богатите и да спрем очакването, че бюджетът ще реши проблемите на енергийната бедност, трябва голямо комуникационно усилие и доверие. Да се създаде златен стандарт с кредитна линия на принципа “плащай според спестяванията си”, която да гарантира, че хората няма да обеднеят след инвестицията в енергийна ефективност, а напротив“, каза Радан Кънев, депутат в ЕП, докладчик в ЕП по Директивата за енергийните характеристики на сградите от страна на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

„При настоящите условия, публичните средства ще стигнат до много малка част от гражданите и ефектът ще е пренебрежим. Необходима са решителна реформа в политиките, нови финансови инструменти, отлични резултати от пилотните дейности и активна комуникация за засилено участие на гражданите в процеса“, сподели Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.

В събитието се включиха още: Борислав Сандов, заместник министър-председател и министър на околната среда и водите на РБ, Цветелина Пенкова, депутат в ЕП, докладчик в сянка по Директивата за енергийните характеристики на сградите от страна на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Юлиян Попов, старши сътрудник на Европейската климатично фондация, Иван Велков, председател на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация.