Новини България

МРРБ създава междуведомствена работна група за промени на ЗУТ

До края на месеца в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде създадена междуведомствена работна група, която ще има за задача да изготви предложения за промени в Закона за устройство на територията. Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов. Той и началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) инж. Лиляна Петрова бяха гости на заседанието на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“. Домакин на срещата бе Камарата на строителите в България, която от януари пое ротационната позиция на координатор на Съвета.

В началото на събитието арх. Аспарухов подчерта, че отговорностите, които министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов му е поставил, са устройството на територията, жилищната политика, както и надзорът над дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол. „Поради тази причина във фокуса на моята работа на първо място са измененията на ЗУТ и поднормативните актове и дигитализацията на бранша“, поясни зам.-министърът. Той посочи, че със сигурност на този етап са необходими едни много бързи и спешни изменения в Закона, които по думите му са по-скоро технически, но в същото време ще допринесат за това да има по-ясни отговорности в контрола на строителството и в одобряването на проектите.

„Убеждавам се обаче, че целият бизнес – строителите, надзорът, консултантите, проектантите, както и обществото и всички други заинтересовани от процеса страни са достигнали до извода и искат съществено изменение на ЗУТ“, заяви зам.-министърът. Той допълни, че сред първите му задачи е да покани членовете на Консултативния съвет да бъде сформирана междуведомствена работна група, която да насочи усилията си в тази сфера. „Благодаря за поканата да участваме в тази работна група. Нашият бранш представлява 14 – 15% от БВП и е редно да се чуе неговият глас. Вярвам, че ще имаме успех, както го доказахме със създаването на Консултативния съвет, който обедини браншовите организации в сектор „Строителство“. Имаме шанс заедно да направим нещо добро за бранша, но и за цялото общество“, заяви председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев.

Изпълнителният директор на КСБ Валентин Николов подчерта, че предложението за създаването на междуведомствена работна група и включването на представители на организациите, членове на Консултативния съвет, в нея е абсолютно необходимо, навременно и че това е правилният път. „Консултативният съвет си е поставил краткосрочни и дългосрочни цели по отношение на законодателството. В краткосрочен план належащи са бързите промени в ЗУТ, а в дългосрочен поставяме работата по едно принципно ново законодателство. Ние започнахме тази инициатива за нов кодекс преди 6 месеца. Беше поставена една много солидна основа, върху която да продължим работата напред с ясното съзнание, че това е бягане на дълги разстояния, един своеобразен маратон, който ще изисква много усилия“, завърши Николов.