Новини България

ДНСК спазва законовите разпоредби по казуса „Алепу Вилидж“

По повод изразената позиция на инвеститора в строеж: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“, следва да се има предвид, че с решението си от 16.11.2021 г. Върховният административен съд обявява за нищожно разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г. на „Алепу Вилидж“ АД за строеж: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“ – I етап – укрепване на свлачище и II етап – изграждане на курортен комплекс. Предвид решението на съда, ДНСК трябва да пристъпи към прилагане на чл. 225 от Закона за устройство на територията, третиращ процедурата по премахване на незаконни строежи.

С оглед коректното определяне на частта от строежа, която може да бъде премахната, без това да наруши стабилитета на свлачището и предизвикване на нови свлачищни процеси, е възложено изготвяне на експертна оценка от Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура, строителство и геодезия. Едва след нейното представяне ще бъде съставен констативен акт от органите на ДНСК.

Следва да се има предвид, че в констативния акт се вписват всички основания за съставянето му, както и точно описание на строежа. ДНСК ще спази всички законови разпоредби при последващите си действия, като възложителя в лицето на „Блек Сий Фемили Резиденс“ ЕАД ще бъде уведомяван своевременно за това, с оглед защита на своите права.