Интервюта

Гл. ас. д-р Петър Ташев: „Съчетанието на бизнес и академичен опит е безценно и за двете сфери“

Гл. ас. д-р Петър Ташев е мениджър бизнес развитие в „ай-Фасилити“ ЕООД. Компанията е една от първите фасилити мениджмънт компании на българския пазар, като е правоприемник на компанията ИСС Фасилити Сървисиз ЕООД, която бе част от най-голямата международна ФМ компания ISS A/S. Предоставя интегрирани фасилити мениджмънт услуги на някои от най-големите ИТ компании в страната, както и на по-малки международни и български компании. Компанията е специализирана в предоставяне на техническа поддръжка, офис съпорт и рецепционни услуги.

От 2008 г. Петър Ташев започва да се занимава с преподавателска дейност в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където е хоноруван преподавател по Фасилити мениджмънт, Икономика и управление на отпадъците, Икономика и управление на околната среда, Пропърти мениджмънт и други. От създаване на магистърската програма по фасилити мениджмънт е неин директор. От месец ноември 2021 г. е вече щатен главен асистент в катедра Икономика и управление по отрасли в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Петър Ташев е и един от инициаторите са създаване на Българска фасилити мениджмънт асоциация, като е бил неин изпълнителен секретар от 2008 до 2016 г. От месец юни 2021 г. е член на управителния съвет на асоциацията.

 

Интервюто ни с д-р Петър Ташев е публикувано в бр. декември/2021 г.

 

Д-р Ташев, каква е историята на програмите по фасилити мениджмънт в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“? С какво обучението на студенти в Софийския университет по тази тема е по-различно от програмите в други университети?

Фасилити мениджмънтът в България започва своето развитие като отрасъл в началото на 21. век. В началото фасилити мениджмънт компаниите предлагат единични услуги, специфични за отрасъла, като почистване, охрана, озеленяване, техническа поддръжка на сгради и т.н. С течение на времето и навлизането на големи международни компании в страната, които изискват съответното ниво на фасилити мениджмънт услуги, пазарът започна да реагира и се създадоха фасилити мениджмънт компании, които да предлагат по-пълен набор от услуги.

Лично аз за първи път се запознах с фасилити мениджмънта като дисциплина през 2005 г., когато работих в компанията Юкономикс, която бе консултант на Е.ОН България по преструктурирането на електроразпределителните дружества Варна и Горна Оряховица. Една от задачите ни бе да направим опис на недвижимото имущество и да се приложи стратегията за фасилити мениджмънт на компанията-майка – Е.ОН Германия. Това бе първото ми запознаване с истинския фасилити мениджмънт – от почистване до стратегии за управление на корпоративни недвижими имоти.

Работейки над стратегиите с колегите ми, постепенно се запознахме и с други пионери в сферата в България. Така се родиха няколко идеи, които да раздвижат ФМ пазара и да обединят професионалистите в бранша. През 2007 г. бе създадено списание „Фасилитис“, а в края на същата година бе учредена и Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА).

Като нормално продължение на развитието бе и създаването на магистърска програма по „Икономика и управление на сгради и съоръжения (Фасилити мениджмънт)“ – първообразът на сегашната магистърска програма „Фасилити мениджмънт“.

Още от стартирането на магистърската програма, тя е замислена като съчетание на теория и практика. Теорията е свързана с разучаване на различни подходи при изучаването и прилагането на фасилити мениджмънта на практика, разбиране на европейските стандарти по фасилити мениджмънт EN15221, както и възможностите за прилагане на ISO стандартите по фасилити мениджмънт – 41001.

Практиката, от друга страна, е даването на възможност на студентите, изучаващи дисциплината, да се запознаят с много и различни колеги от бранша – фасилити мениджъри на големи компании, управители на български и международни ФМ компании, както и различни професионалисти в сферата на софтуери за управление на процеси, системи за сградна автоматизация и др.

След като започнах да работя в компанията ай-Фасилити ЕООД, правоприемник на фирма „ИСС Фасилити Сървисиз“ ЕООД, която бе част от най-голямата международна ФМ компания ISS A/S, разбрах и на практика каква е необходимостта от магистърската програма и върху какво трябва да се наблегне в нея, за да може студентите, които я завършват, да бъдат по-успешни в ежедневната си работа.

 

Какви са параметрите на сътрудничество между Софийския университет и организации като БГФМА и EuroFM, където членува Стопанският факултет? Вие сте и член на Управителния съвет в БГФМА – как развивате партньорството между двете организации?

Една бизнес-насочена магистърска програма не може да съществува и да се развива без сътрудничество с браншови организации – български и международни. БГФМА създава много и различни възможности за коопериране и преподаване – немалка част от членуващите организации и физически лица са лектори и ментори на студентите от магистърската програма. Това съчетание в магистърската програма на теория и практика е от първостепенно значение за развитието на кадрите в сферата.

Проверката на теоретичните знания през практически насочените лекции предполага провеждането на дискусии и затвърждаване на позицията, че ФМ е интердисциплинарна професия, я която трябва да си по малко икономист, администратор, инженер, еколог, правист, маркетинг специалист, психолог и т.н.

Партньорството между Стопанския факултет и БГФМА се задълбочава през последните години, като освен подпомагане на магистърската програма, двете организации работят и по различни следдипломни квалификации по фасилити мениджмънт с лектори от двете институции.

От друга страна, Стопанският факултет членува и в EuroFM – европейската фасилити мениджмънт асоциация. През последните месеци се водят преговори от една страна за участие на членове на EuroFM като гост-лектори в магистърската програма, а от друга – за организиране на лятна школа по фасилити мениджмънт под егидата на EuroFM, в която участие да вземат лектори и преподаватели от различни европейски университети, както и да могат да се запишат участници от цял свят. Организирането на такава школа ще постави Стопанския факултет, а и БГФМА, на картата на европейските университети, предлагащи образование в сферата на ФМ.

 

Какъв е профилът на студентите по фасилити мениджмънт в Стопанския факултет? И за кого е подходяща програмата?

В магистърската програма се записват два типа студенти. Едните са хора, които вече активно упражняват професията и магистърската програма е възможност за тях да подобрят от една страна теоретичните им познания, и да се запознаят със свои колеги от бранша, с които да могат да обсъждат проблеми и предизвикателства в ежедневието им.

Втората група са хора, които знаят какво е фасилити мениджмънт и имат желание да се развиват в тази сфера, но не работят пряко като такива.

В този ред на мисли, програмата е подходяща за всеки, които е очарован от възможността да обслужва ползвателите на сградите и да направи така, че времето, прекарано в сградите, да е максимално ползотворно и приятно.

 

Вие сте мениджър от ФМ бизнеса и същевременно университетски преподавател – какви са предимствата от съчетаването на двата свята – академичния и бизнеса? Какво бихте посъветвали други практици, които биха желали да се включат в академични програми?

Компанията, в която работя – „ай-Фасилити“ ЕООД, е на българския пазар, под различни имена, както споменах по-горе, от далечната 2006 г. Теоретичният опит, който бях натрупал преди да постъпя на работа в компанията, смятам ми помогна много да се адаптирам бързо и да успея да помогна на нашите клиенти и техните служители да се чувстват добре в офисите или производствата, в които работят. Ние обслужваме едни от най-големите ИТ компании в страната, както и редица по-малки офиси на международни компании и производствени предприятия. От друга страна, опитът ми през последните години като фасилити мениджър ми помага в академичната среда чрез различните ситуации, в които съм попадал, и решенията, които като компания сме взимали, за да бъдат разрешени казусите.

Това съчетание на бизнес и академичен опит е безценно и за двете сфери. Бизнес решенията, които взимаме, ми помагат при преподаването на знания и опит на студентите, а академичните ми познания и казусите, които дискутираме със студентите, ми помагат в ежедневната работа.

Създаването на alumni група на всички завършили студенти също е от полза както за бизнеса, така и за следващите студенти, които ще се запишат в магистърската програма. Постоянната връзка, която имам със студентите – настоящи и завършили – е предпоставка за развитие както на добри бизнес взаимоотношения, така и за разширяване на преподавателския състав и гост-лекторите, които могат да споделят опит.

С част от колегите от магистърската програма вече имаме и професионални отношения, което доказва, че съчетанието на академични и професионални отношения е от голямо значение за развитието на бранша.

 

От тази учебна година в УАСГ се предлага за първи път дисциплина „Фасилити мениджмънт“, в която участие имате и вие. Кои студенти посещават дисциплината и какво е значението є за обучението на бъдещите инженери, архитекти и мениджъри в бранша?

През пролетта на 2021 г. от Строителния факултет на УАСГ се свързаха с катедра Икономика и управление по отрасли на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с молба за разработване на учебна програма и препоръка за преподаватели за учебна дисциплина „Фасилити мениджмънт“. Тази покана означава много за Стопанския факултет, тъй като това е едно признание за развитието на ФМ като направление в Софийския университет.

Заедно с колегите от катедра Икономика и управление по отрасли и членове на БГФМА адаптирахме учебния план на дисциплината „Фасилити мениджмънт“, така че той да е подходящ за студентите от бакалавърската програма по Управление в строителството.

Както споменах по-горе, за да е успешен един фасилити мениджър, той трябва да е икономист, инженер, психолог, строител и т.н. Това означава, че студентите от УАСГ, които изучават тази дисциплина, ще могат да прилагат наученото по правилния начин при бъдещото управление на сградния фонд и удовлетворяването на изискванията на ползвателите на сградите.

 

Устойчивото развитие и климатичните предизвикателства вече са основна тема за всички строителни, фасилити и пропърти мениджмънт компании. Как тези теми са интегрирани в магистърската програма в Стопанския факултет?

Несъмнено устойчивото развитие и климатичните промени станаха неизменна част от дневния ред на повечето големи компании, независимо в каква сфера на дейност развиват своя бизнес.

Вътрешните ФМ отдели на тези компании, както и професионалните фасилити и пропърти мениджмънт компании, трябва да бъдат в основата на промяната на мисленето и насочване на усилията към намаляване на вредното влияние на сградния фонд към околната среда.

Неслучайно всеки семестър в първата лекция по ФМ говорим със студентите за това, че сградите са „виновни“ са над 30% от CO2 емисиите, които се изхвърлят в атмосферата. Това означава, че фасилити мениджърите могат да повлияят за намаляването им. А това може да стане чрез автоматизиране на процеси, чрез използване на възобновяема енергия, чрез споделяне на добри практики между компании и фасилити мениджъри. Все теми, по които се дискутира в магистърската програма.

А от тази година в Стопанския факултет стартира и нова магистърска програма по „Отговорно и устойчиво управление“, с която фасилити мениджмънтът има много общи допирни точки. Вярвам, че в най-близко бъдеще двете магистърски програми ще си сътрудничат много по-близко и ще има обмяна на опит, добри практики и съвместни лекции. Защото фасилити мениджмънтът също е част от отговорното и устойчиво управление.