Новини България

Борислав Сандов: До 2026 г. ще имаме 20 000 електромобила и 10 000 зарядни станции за тях

„До 2026 г. предвиждаме у нас да има 20 000 електромобила, 10 000 зарядни станции и да бъдат изведени от експлоатация 50 000 стари автомобила с двигатели с вътрешно горене“, заяви заместник-министър председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов по време уебинар на тема електрическа мобилност, организиран от списание Ютилитис. „Виждайки какво се случва около нас в рамките на Европейския съюз и дори в съседни държави, които не са част от ЕС, това изглежда реалистично, а за някои хора дори може да не е достатъчно амбициозно. Но нека започнем оттам, ако постигнем повече, би било добре дошло“, каза министърът.

„Един от важните принципи, който трябва да бъде прилаган е, че замърсителят плаща. Това става през няколко механизма, като основен ще бъде Националният план за възстановяване и устойчивост, където е записана реформата, касаеща електормобилността“, добави той. По отношение на нормативната база, министър Сандов каза, че трябва да се работи допълнително, за да бъде поставена по-добра законодателна основа за всички тези действия и да има възможности, които не оставят празни петна в законодателството. Министърът обясни, че в ОП „Околна среда“ 2021-2027 са заложени стимули под формата на 6140 евро за нов електромобил, който да бъде закупен от който и да е във всички градове с наднормени нива на фини прахови частици.

„През настоящата ОП също има възможност общините да кандидатстват за закупуване на електрически превозни средства – могат да бъдат автобуси за градския транспорт или обслужващи лекотоварни автомобили“, добави той. Иван Хиновски, модератор на уебинара и председател на Българския енергиен и минен форум, заяви, че страната ни е много назад по отношение на елктромобилността, въпреки че у нас има много визионери. Той заяви, че към 2030 година у нас трябва да има поне 300 000 електромобила и разполагаема мощност между 1500 и 2000 MW за зареждането на този огромен парк.

Председателят на УС на Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) сподели, че 13 години в България липсва системен подход за електрическата мобилност. По думите му незабавно трябва да се промени работата на Национален доверителен екофонд (НДЕФ), който стимулира покупката на електрически превозни средства, или неговия Управителен съвет да бъде уволнен. В отговор на това твърдение, началникът на кабинета в Министерски съвет на Борислав Сандов – Георги Стефанов подчерта, че реформата за електромобилоността не е само в НДЕФ и десетилетия наред бездействие не могат да бъдат компенсирани само със смяната на ръководството на фонда.

„Докато средният брой електромобили в Европа се измерва в проценти, у нас все още говорим за бройки“, коментира Мартин Заимов, член на изпълнителния борд на Българска асоциация Електрически превозни средства (БАЕПС). „У нас има 3500 електрически автомобила и 150 електрически автобуса, което ни поставя много далече от средната цифра за Европа“, подчерта той.