Новини България

Рекламите на сградите на УниКредит Булбанк остават тъмни през нощта, за да се пести енергия

Рекламните табели на двете основни сгради на УниКредит Булбанк в София вече се изключват в най-тъмните часове на нощта – на площад „Света Неделя“ и на ул. „Гюешево“. Целта е да се ограничи консумацията на ток като е изчислено, че при спиране на осветлението за 5 часа през тъмната част на денонощието при инсталирани мощности от 8,5 kW за една вечер би следвало да се спести 42,55 kW.

„За нас е важно да работим по щадящ за околната среда начин и да търсим варианти да оптимизираме изразходването на енергия при всички операции на банката. УниКредит Булбанк не само насърчава устойчивия бизнес на своите клиенти, но и самата банка се стреми да адаптира по такъв начин своите дейности, че да намалява въглеродния отпечатък на своите сгради“, сподели Марио Колари, главен директор Глобално банков обслужване на УниКредит Булбанк.

От банката изчислиха, че ако се изгаси осветлението на големите табели с логото на банката за 8 часа всяка вечер, на месец ще спестим енергия, еквивалентна на това едно домакинство да пуска пералнята всеки ден в продължение на девет години. Намаляването на ползването на електроенергия в сградите на УниКредит Булбанк е част от стратегията на банката за устойчив бизнес.