Новини България

КСБ стана координатор на Консултативния съвет на браншовите организации

Камарата на строителите в България (КСБ) пое ротационната позиция на координатор на Консултативния съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството и ще го ръководи през следващите шест месеца. Съветът има за цел да предложи на законодателната и изпълнителната власт облекчаване на строително-инвестиционния процес като се обедини около ново законодателство в ресора, както и около належащи промени в действащото.

„За първи път професионалните гилдии, изхождайки от натрупания си опит, работят в синхрон върху идеи за нов строителен кодекс и нормативни правила, които да заменят остарелия вече Закон за устройство на територията и свързаните с него закони. Идеите на бранша са в посока облекчаване на процедурите, съкращаване на сроковете, дигитализиране“, каза Валентин Николов, изпълнителен директор на КСБ.

„Новите правила ще доведат до ясно разпределение на ролите и отговорностите в строително-инвестиционния процес и неговото чувствително ускоряване без да се накърнява общественият интерес, както и до намаляване на административната тежест“, добави Николов. В Консултативния съвет са обединени Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България, Съюзът на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите по геодезия, Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти и Националната асоциация на строителните предприемачи.

Изпълнителният директор на КСБ Валентин Николов символично пое координирането на КС от зам.-председателя на КАБ арх. Борислав Борисов. И му подари икона на св. Димитър – светецът-покровител на строителите, на чийто ден 26 октомври те отбелязват професионалния си празник.