Новини България

В община Кърджали е приключило проектирането на обектите от образователната инфраструктура, които ще бъдат финансирани по програма на МОН

Проектирането на петте обекта от образователната инфраструктура в община Кърджали, одобрени за безвъзмездно финансиране по програма на МОН, е приключило, съобщиха от общинската администрация и допълниха, че предстои да бъдат обявени тръжните процедури за избор на изпълнител. Финансирането се осъществява по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022.

Четири от обектите са детски ясли и градини, а един от тях е училище. По програмата се предвижда да бъдат изградени пристройки към сградите на ДГ „Чайка“ и ДГ „Щастие“, да бъде извършена реконструкция на бившата детска ясла номер 5 в областния град, както и да се изгради нова детска градина в кв. „Възрожденци“. Безвъзмездното финансиране за всички тях е 2 906 300 лв. Петият обект – сградата на ОУ „Г. Бенковски“ – е планирано да бъде реконструиран и обновен, а одобрените за това средства са 1 999 800 лв.