Новини България

Инж. Козарев: Около 600 млн. лв. са необходими в бюджета за 2022 г. за индексиране на договорите в строителството

Около 600 млн. лева е необходимо да бъдат заложени в бюджета за 2022 г. за индексиране на договорите в строителството заради чувствителното поскъпване на основните материали. Това стана ясно от интервю за БНР на инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ).

„Ако в момента в държавата се изпълняват проекти за 3 млрд. лв. и средната тежест на строителните материали в тях е 50%, а поскъпването на материалите е между 38 и 40%, общото индексиране трябва да е около 600 млн. лв.“, каза инж. Козарев. „За съжаление, редица инфраструктурни проекти са под риск – както с държавно или общинско, така и с финансиране по оперативните програми. Поскъпването на строителните материали се отразява еднакво и на малки, и на големи обекти. Увеличението на цените между 30 и 40% е от началото на миналата година и се дължи на нарастването на борсовите стойности на основни материали като стомана, пластмаси, дървен материал и т.н.“, обясни инж. Козарев.

Допълнително поскъпнаха основните енергийни източници. „Изхождайки от позицията, че говорим за публичен ресурс, който трябва да бъде разходван изключително прозрачно, ние настояваме за въвеждане на специална методика, която да индексира плащанията по нашите договори“, каза още той. Предложението на КСБ копира румънския модел, където с постановление на Министерския съвет са дефинирани методиките на индексиране в отделните видове строителство. „По искане на МРРБ сме представили методика и се надяваме скоро да предстои среща с Министерството на финансите, за да обсъдим как да продължим нататък, добави инж. Козарев. Като цяло съм оптимист – към момента срещаме пълно разбиране. Общественият интерес е обектите да бъдат завършени“, каза председателят на Контролния съвет на КСБ.