Статии

Ню Йорк забранява използването на природен газ в нови сгради

Следвайки решенията на някои други градове в САЩ, градският съвет на Ню Йорк прие закон, забраняващ използването на природен газ в повечето нови сгради. Строителните проекти, подадени за одобрение от 2027 г., ще трябва да използват електричество вместо газ или изкопаеми горива за отопление.

Очаква се, че това ще доведе до намаляване на въглеродните емисии с около 2,1 млн. тона до 2040 г., еквивалентно на годишните емисии на 450 000 автомобила, уточни групата за защита на околната среда RMI, която анализира газовите емисии в Ню Йорк. Законът ще влезе в сила през 2023 г. за сгради до седем етажа и през 2027 г. за строителни проекти над седем етажа. Болниците, обществените кухни и перални ще бъдат освободени от закона. Екологичните групи приветстваха новия закон като необходима стъпка в борбата срещу изменението на климата. В съвместното изявление се подчертава, че използването на газ, получен чрез фракинг, е едно от основните въздействия на изменението на климата, както и предполагаемата причина за преждевременна смърт на около хиляда нюйоркчани всяка година.

„Когато най-големият град в страната предприеме този тип конкретни действия и покаже смело лидерство в климата, ние вярваме, че други градове, щати и държави ще забележат това и ще предприемат съответните действия“, каза Лиза Дикс, директор на Коалицията за декарбонизация на сгради в Ню Йорк, група за защита на околната среда. Според групата за защита на околната среда RMI, щата Ню Йорк консумира повече изкопаеми горива в жилищни и търговски сгради, отколкото всеки друг щат в САЩ, а сградите в град Ню Йорк са отговорни за значителна част от това потребление. Изгарянето на гориво за отопление на помещения представлява почти 40% от общите емисии на парникови газове в Ню Йорк.