Новини България

Копривщица с официална покана и реален шанс да се нареди сред „Най-добрите туристически селища“ в класация на Световната организация по туризъм към ООН

Копривщица е избрана от Световната организация по туризъм към ООН за участие в инициативата „Най-добрите туристически селища“. В състезанието се конкурираха населени места от цял свят с ниска гъстота на населението от максимум 15 000 жители. Българският град е сред избраните в категорията The ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Upgrade Programme, за което получи официално писмо-покана, подписано от Генералния секретар на СОТ Зураб Пололикашвили. Благодарение на това, Копривщица ще получи международно популяризиране и целева подкрепа по линия на Програмата за развитие на селските райони на организацията за допълнително развитие на своя туристически потенциал, както и перспективата за специален етикет.

Общо 20 населени места в международен план ще получат финансов ресурс. Наградата е важно признание за българския туристически продукт. С този приз Копривщица доказва, че отговаря в голяма степен на съвременните изисквания за опазване на природните и културни ресурси, дефинирани от Световната организация по туризъм на ООН. Министерството на туризма издигна кандидатурата и съдейства за популяризирането на една от най-отличаващите се български културни дестинации – Копривщица. Кандидатурата на Копривщица беше представена пред СОТ в началото на август и е чудесен пример за взаимодействие на държавните и местните органи.

Пилотната инициатива на СОТ включва три категории: в първата бяха отличени „Най-добрите туристически селища“, които получиха по време на сесията на 24-та Генерална асамблея на организацията в Мадрид „The ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Label“ – етикет за селище, което е изключителен пример за дестинация за селски туризъм с признати културни и природни ресурси, което съхранява и популяризира ценности, продукти и начин на живот в селските райони и общността и се ангажира с иновации и устойчивост. Втората категория, в която попада и Копривщица, е по програма за надграждане (Upgrade Programme) и тя ще бъде от полза за редица селища, които не отговарят все още напълно на критериите за получаване на етикета, но ще получат подкрепа от Световната организация по туризъм и нейните партньори за подобряване на приоритетните области.

Третата категория – „Мрежата“, ще осигури пространство за обмен на опит и добри практики, знания и възможности. Тя включва представители на селата, признати от UNWTO за „Най-доброто туристическо селище“, селата, участващи в програмата за надграждане, както и експерти, партньори от публичния и частния сектор, ангажирани в насърчаването на туризма за развитие на селските райони. Населените места от цял свят са оценени от независим консултативен съвет въз основа на различни критерии, обхващащи общо девет области – културни и природни ресурси, насърчаване и опазване на културните ресурси, икономическа устойчивост, социална устойчивост, устойчивост на околната среда, туристически потенциал, управление и приоритизиране на туризма, инфраструктура и свързаност, здраве, безопасност и сигурност.

Световната организация по туризъм (СОТ/UNWTO) стартира тази своя инициатива (UNWTO Best Tourism Villages Initiative) за първа година и цели с нея да насърчи ролята на туризма в цялостната трансформация, развитието на селските райони и благосъстоянието на общностите. Целта е да се утвърди ролята на туризма при оценката и защитата на селските райони и свързаните с тях системи от знания, природно и културно наследство и местни ценности, както и да се насърчат иновативни, трансформиращи и устойчиви подходи за развитието на туризма в селските дестинации. В рамките на 24-сесия на Генералната асамблея на СОТ към ООН тържествено бяха наградени първите 44 селища от цял свят, които получиха признание за постигнатото от тях по първия стълб, получавайки „The ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Label“.