Новини България

БСК с безплатни уебинари за секторите „Строителство“ и „Пивоварна индустрия“

На 16 ноември 2021 г., от 10:00 ч., Българската стопанска камара (БСК) Ви кани на онлайн среща за споделяне на добри практики с цел обмяна на опит в контекста на активното стареене, управлението на възрастовото многообразие и насърчаването на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място в сектор „Строителство“.

Уебинарът ще бъде открит от Пламен Иванов, председател на КСБ Пловдив. В срещата ще участват обучителни институции, работодатели от сектора, синдикални представители и др. Сред фирмите, които ще споделят добри практики, са „Боради“ ООД, „Анди БГ“ ООД, „Авис Инженеринг“ ЕООД, „Тирлин“ АД и др. От страна на БСК ще участва д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, с представяне на международен опит в областта на фирмените политики по отношение на управлението поколенческите различия и специфики на работното място и възможностите за адаптиране, както и представяне на резултатите от съвместен проект на социалните партньори в тази област. Участието в уебинара е безплатно и достъпно тук.

Отново на 16 ноември 2021 г., от 15:30 ч., БСК организира и онлайн среща за споделяне на добри практики с цел обмяна на опит в контекста на активното стареене, управлението на възрастовото многообразие и насърчаването на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място в пивоварния сектор. В уебинара са потвърдили участие Любомир Костов, директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, Красимир Пащрапански, председател на браншовия синдикат към КНСБ и др. Участието в уебинара е безплатно и достъпно тук.