СОС ще обсъжда по-плътно застрояване на терени с детски градини

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа доклади от районни кметове за намаляване отстоянието на терени, върху които ще се изграждат детски ясли и градини. Така с разширяването на площта на детските заведения се прави поредната стъпка към преодоляване недостига на места в детски градини и ясли на територията на Столичната община, поясняват от СОС. Намаляването на отстоянията е резултат от направените промени в ЗУТ по искане на кмета на София Йорданка Фандъкова и главния архитект на столицата Здравко Здравков.

Предложенията, които общинските съветници ще гласуват са от районите „Подуяне“ и „Младост“. Става въпрос за даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при преустройството на магазин във филиал на детска градина № 91 „Слънчев кът“ за откриването на яслена група, както и изграждане на детско заведение с четири градински и две яслени групи в „Суха река – запад“. За район „Младост“ намалените отстояния ще дадат възможност за разширение на Детска градина №109 „Зорница“ чрез изграждане на две двуетажни пристройки за четири групи.