Новини България

Министър Виолета Комитова и омбудсманът Диана Ковачева обсъдиха предстоящи промени в ЗУТ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова запозна омбудсмана на Република България Диана Ковачева с подготвяни от ведомството промени в Закона за устройство на територията. В срещата участваха също заместник-министър Иван Шишков и членове на екипа на омбудсмана. Готвените от МРРБ изменения са във връзка с прилагането на регулацията за имоти при изпълнението на инвестиционни проекти в градска среда.

„Целта ни е регулиране на процеса и облекчаване на гражданите, инвеститорите и общините“, подчерта министър Комитова. Г-жа Ковачева отбеляза, че по-рано тази година е сезирала Конституционния съд във връзка с действащите в момента разпоредби. Министър Комитова и Диана Ковачева обсъдиха и промяната на Наредбата за техническите паспорти на строежите, направена от МРРБ, в резултат от която такива ще се съставят само при ремонт или реконструкция на съществуващи частни сгради, а не задължително за всички.