Новини България

Компанията „Кауфланд България“ е преработила проекта си за реконструкция на „Централни хали София“

Компанията „Кауфланд България“ е преработила проекта си за реконструкция на „Централни хали София“, като в него са включени всички препоръки и допълнителни консултации, съобщиха пред журналисти Тодор Левенов, ръководител направление „Нови проекти и модернизации“ на „Кауфланд България“ и Асен Костадинов, проектов ръководител „Строителство“. Ще се запази обликът на Централните хали като паметник на културата с национално значение и ще се стремим към създаване на усещане за градски пазар и като цяло за пазаруване в градска среда, посочиха те.

Чака се одобрението на проекта от Министерството на културата и на Националния институт за недвижимо културно наследство. Продължават и преговорите с настоящите собственици на Халите. Инвестицията в проекта е 50 милиона лева, а срокът за изпълнение ще бъде шест-седем месеца след получаване на всички разрешения. С новия проект ще се увеличат местата за паркиране от 65 на 77. Входовете в сградата за граждани остават досегашните два. Входът откъм ул. „Георг Вашингтон“ ще бъде служебен и ще се ползва при евентуална евакуация. На мястото на зазидания сега вход от страна на ул. „Екзарх Йосиф“ ще има стъклена витрина. Ще бъдат запазени фасадите на Халите, тротоарите и градинките в района. Ще се възстанови оригиналния фонтан на Халите, обявиха от „Кауфланд България“.