Новини България

Министър Комитова: Инвестираме 1,723 млрд. евро за устойчиво развитие на градовете и регионите

България ще инвестира 1,723 млрд. евро за устойчиво развитие на градовете и регионите. От тях 185,5 млн. евро ще могат да се използват за подобряване на жилищния фонд, включително за енергийна ефективност. Средствата са по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. По нея ще могат да се реализират и проекти за изграждане на „зелена“ инфраструктура, общински жилища и благоустрояване на цели квартали. В този процес ще се включат и местните заинтересовани страни, за да се търсят локални решения в борбата с климатичните промени и прехода към зелена икономика.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в речта си на министерската среща в рамките на 82-та сесия на Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на земята на икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE), в която взе участие онлайн. Министър Комитова отбеляза, че форумът се провежда в труден момент за цялото човечество заради климатичните промени и пандемията от COVID-19. „Днес работейки дистанционно, милиони хора превърнаха домовете си в офиси. Други, заради задълбочаващата се икономическа криза и намалени доходи, обслужват трудно ипотечните си кредити и са в риск от загуба на жилище, и дори бездомност“, посочи министър Комитова.

В този момент повече от всякога, е важно да бъде осигурен достъп на гражданите до здравословни жилища на разумни цени в съответствие с Хартата на ООН за устойчиво жилищно настаняване, Стратегията на Икономическата комисия на ООН за Европа за устойчиво жилищно строителство и управление на земите 2014-2020 г. и Женевската декларация на министрите за устойчиво жилищно строителство и градско развитие. На дневен ред е и темата за „позеленяването“ на градовете чрез прилагане на различни архитектурни и градоустройствени решения, които ще допринесат за по-доброто качество на живот, подчерта министърът.

Данните показват, че на сградите в Европейския съюз се падат 40% от употребата на енергия и 36% от въглеродните емисии, което ги превръща в един от основните фактори за изменение на климата, затова промяната в енергийните характеристики на жилищния фонд е без алтернатива. Обновяването ще се извършва както със средства по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., така и чрез реализацията на мерки в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Основни цели ще бъдат енергийни спестявания повече от 30%, прилагане на устойчиви решения и преход към зелена икономика.

Предвидената финансова помощ за тези цели по Механизма за възстановяване и устойчивост е около 600 млн. евро. Нуждите за обновяване на жилищния фонд в България обаче са много по-големи, защото той е силно амортизиран, отбеляза министър Комитова. Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ на ООН) е създадена през 1947 г. и включва 56 държави от Европа, Северна Америка и Азия. По време на министерската среща в рамките на 82-та сесия на Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на земята ще бъде представено проучването „Жилища 2030: Подобряване на достъпността на жилищата в региона на ИКЕ на ООН“, което се разработва от ИКЕ на ООН в сътрудничество с Housing Europe и ООН-Хабитат.

Очаква се да бъде одобрен и Регионален план за действие за насърчаване на устойчивите жилища като част от плановете за възстановяване след пандемията COVID-19.