ФМ новини

ABB и Facilities Management Journal с уебинар на тема: „Данните – човешкият фактор в устойчивото бъдеще“

Пандемията показа силата на данните и помощта им за мониторинга и измерването на работните процеси в сградите. Научихме, че използването на най-новите технологични решения в областта на данните може да помогне на фасилити мениджмънта за подобряване на опита и неговото надграждане. В тази връзка ABB и FMJ организират уебинар, на който група ФМ лидери ще се съберат, за да обсъдят как могат да използват данните за постигане целите на устойчивостта във всичките ѝ форми.

Събитието ще включва и дискусия с примери от най-добрите практики от реалния живот за подобрения в работата на сградите, осъществени наблюдението на мониторинга на данни. Независимо дали става въпрос за използване на най-новото оборудване за мониторинг на данни за намаляване на въглеродните емисии или за инсталиране на сградни сензори за наблюдение на заетостта в офиса, уебинарът ще обясни начините, по които данните могат да бъдат от помощ за организациите и фасилити мениджмънт компаниите.

Някои от темите, които ще бъдат обсъдени по време на уебинара са:

  • Нарастващото търсене на електроенергията: бъдещи прекъсвания и проблеми;
  • Предизвикателствата пред ФМ в събирането на данни за емисиите;
  • Разширяване на събирания обем данни във връзка с околната среда и социалното управление.

Уебинарът ще се проведе на 28 октомври от 11:00 ч. (Лондонско време). Повече информация за регистрацията и лекторите можете да намерите тук.