ФМ новини

Vital Energi ще помогне на Лондонското Сити в стремежа към нулеви емисии

Корпорацията City of London е възложила на Vital Energi проект, който ще гарантира икономия на енергия и въглерод (1000 тона годишн), като едновременно с това помага на управителния орган на Square Mile да извърви пътя към амбициозната цел – нетни въглеродни емисии. Проектът ще бъде реализиран чрез рамката за ускоряване на модернизацията на Greater London Authority, предназначена да помогне за подобряване на енергийната ефективност на лондонските обществени сгради и активи в Лондон, а строителството ще се финансира чрез схемата за декарбонизация на публичния сектор (PSDS).

Vital Energi ще предоставя мултитехнологични решения чрез мерки за опазване на енергията, които ще подобрят енергийните характеристики в пет от най-емблематичните сгради на града, включително Barbican Center, Guildhall School of Music and Drama и централата на Guildhall City Corporation. Мерките за енергоспестяване ще включват ремонт на тръбно разпределение, ремонти на вентилационно разпределение, изолация на тръби, модернизиране на осветлението и измерване, за да се намали потреблението на енергия, ненужните топлинни загуби и да се подобрят комфортните условия за ползвателите на сградите. Освен че ще надгради и оптимизира системите за управление на сгради (BMS), Vital Energi ще инсталира и Vital View, която е система за мониторинг на производителността на BMS.

Това ще помогне за постигане на непрекъснато усъвършенстване и задвижване на енергийната ефективност, намаляване на въглерода и ще спомогне за подобряване на бъдещите проекти чрез придобиване на подробно разбиране за експлоатацията на сградите и характеристиките им на използване. Роб Калаган, управляващ директор на Vital Energi за лондонското и южното отделение, каза: „Vital Energi наема талантлив екип от дизайнери, инженери и специалисти по финансови модели, за да осигури на клиентите реални икономии на въглерод чрез търговски изгодни решения. Ние не просто ще си свършим работата и ще си тръгнем, а ще наблюдаваме и проверяваме сградите всяка година, за да се уверим, че всичко е наред“.