Новини България

Готвят техническия проект за кино „Космос“

Възстановяването на емблематичното кино „Космос“ в Пловдив вече навлиза във фаза разработване на технически проект. Това съобщи главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов. „Експертният съвет по устройство на територията (ЕСУТ) разгледа на последното си заседание заданието за продължаване на процедурата по проектиране на киното. То включва изискванията по проектиране на отделните части“, заяви арх. Ахрянов.

Той допълни, че в частта „Архитектура“ съвместно в колектив ще работят арх. Димитър Балджиев, който в миналия мандат спечели обявения конкурс за проект и арх. Тодор Абаджиев, който притежава правата за кино „Космос“. Двамата са постигнали споразумение и заедно ще изпълнят техническия проект на кино „Космос“, което ще добие съвременен вид на многофункционална сграда от скандинавски отворен тип. „Идеята на Община Пловдив е киното да се съхрани като културна институция и тук да се провеждат множество събития, които са част от културния календар на Пловдив, тъй като градът изпитва недостиг на сгради, които да домакинстват именно такива прояви“, допълни арх. Ахрянов.