ФМ новини

Стопанският факултет и сп. Фасилитис проведоха Втора лятна школа „Фасилити мениджмънт“

На 25, 26 и 27 август 2021 г. Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше домакин на проведената онлайн Втора лятна школа „Фасилити мениджмънт“ – съвместен сертификационен курс на списание „Фасилитис“ и Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“.

Лятната школа се проведе със съдействието на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА).

Част от посетилите школата ще се запишат и в новия випуск на магистърската програма „Фасилити мениджмънт“ за обучение през 2021/2022 г. Магистратурата се предлага в 2-семестриална задочна форма за специалисти и неспециалисти и всяка година в нея се обучават между 20 и 20 професионалисти от сектора на фасилити и пропърти мениджмънт услугите.

В обучението се включиха 25 участници – представители на вътрешни фасилити мениджмънт отдели, на фасилити мениджмънт компании, на индустриални предприятия, на доставчици на услуги, както и докторанти и студенти.

В програмата на обучението с лекции се включиха: 

 • Бисера Иванова, Директор Фасилити мениджмънт, Фесто Производство ЕООД;
 • Георги Бельов, Мениджър сегмент сградни технологии;
 • Горан Миланов, Ambassador, EuroFM и екс-председател на УС на БГФМА;
 • Иван Велков, Председател на УС, Българска фасилити мениджмънт асоциация;
 • Йордан Станков, член на УС, Българска фасилити мениджмънт асоциация;
 • Красимир Пунчев, New System;
 • Любомир Иванов, Инженеринг и маркетинг специалист, сегмент Индустрия, АББ България;
 • Олга Стоичкова, заместник-председател на Управителния Съвет на АСБС;
 • Петър Георгиев, Ръководител „Стратегия и сътрудничество“, АМПЕКО;
 • д-р Петър Ташев, Фасилити мениджър;
 • Силвия Павлова MBA CMC, Основател на Проптех България.

Целта на лятната школа беше да предостави на участниците качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на фасилити мениджмънта. Допълнително, чрез висока интерактивност обучението беше и възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки както между самите участници, така и между различните лектори, спонсори и организатори.