Новини България

Ръст на новопостроените сгради през второто тримесечие с 10,7% на годишна база

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 4 058. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. сградите са с 81 повече – или с 10,7%, а жилищата в тях нарастват с 678 или с 20,1%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 73,9%, с тухлена – 21,6%, с друга – 3,9%, и с панелна – 0,6%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73,6%), следвани от жилищните кооперации (16,6%). В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, сградите от смесен тип и вилите, докато броят на жилищните кооперации намалява. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 112 сгради с 1 175 жилища, Пловдив – 108 сгради с 302 жилища, и Варна – 103 сгради със 789 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38,3%), следват тези с три стаи (35,0%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2,2%.