Новини България

ГИС приложения помагат да следим и сигнализираме за пожари онлайн

Есри България създаде информационен панел, с и мобилна версия, на който чрез интерактивна карта гражданите могат да се осведомят за ситуацията с пожарите у нас. Дашбордът е съпроводен от лесна за попълване онлайн форма, с която всеки който забележи огън, пушек, разрастване на пожар или друго може да сигнализира, като посочи местоположението и изпрати снимка и описание на ситуацията.

В допълнение на гражданските сигнали, на интерактивната карта е представена и спътникова информация от сензора на NASA – VIIRS за горещите точки и пожарите не само на територията на България, но по цял свят, включително и в съседните страни, където в момента пожарната обстановка е усложнена. Целта е чрез възможностите на най-съвременните ГИС технологии да се подпомогне комуникацията и координацията в обществото ни при извънредните ситуации.

„Ресурсите на всяка държава са ограничени и във времена на извънредни ситуации, възможността гражданите да са „сензори“ и да могат лесно и бързо да подават информация, както и да са навременно осведомени, е от ключово значение“, споделя г-жа Евгения Караджова, управител на Есри България. При такива динамични кризи, каквито са летните пожари, ранното локализиране на огнищата е от решаващо значение.

Ето защо Есри България разработи приложенията като част от своята социално отговорна ангажираност и ги предоставя за ползване на обществото, вкл. и на държавната администрация, като компанията не носи отговорност за подадената информация, нейната достоверност, реакцията или липса на такава към подадените сигнали и евентуални последствия от това.