ФМ новини

ЕК с висока оценка за ремонта на НСА, представя реновираната сграда в клип

Обновената сграда на Националната спортна академия „Васил Левски“ в центъра на София е представена в специален клип на Европейската комисия. Видеото е включено в поредицата „Истории от регионите“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на комисията, която има за цел да представи успешни проекти в Европа, получили подкрепа от еврофондовете. Над 3,6 млн. лв., осигурени от управляваната от Министерството на регионалното развити и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., са вложени в реновирането на историческата сграда на академията.

Извършени са основен ремонт и модернизация, включващи цялостно саниране, подмяна на дограма и нов покрив. Направено е преустройство във функционалното разпределение на помещенията. Подменени са подовите настилки и интериорните врати. Със средствата от програмата са изградени външен асансьор, нова абонатна станция и цялостна инсталация за отопление. Подменени са ВиК и ел.-системите. Въведено е видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестителна инсталация и др. Извършен е и основен ремонт на санитарните помещения, изградени са нови съблекални. Сред придобивките за академията е многофункционална зала за спорт, която е изцяло новоизградена и обзаведена.

По проекта е доставено и монтирано ново обзавеждане и оборудване за учебни зали и кабинети, лекционни зали, конферентна зала, библиотека, читалня и архив, както и на спортната зала и съблекалните. Обновената база е предназначена за образованието на 4800 лица, а до новото спортно оборудване възможност за достъп имат и граждани. Благодарение на инвестицията по ОПРР, академията вече отговаря на съвременните стандарти за обучение в професионални области като образователни науки за спортни учители, за които има голямо търсене на пазара на труда.