ФМ новини

БГФМА с информационен бюлетин за първото полугодие на 2021 г.

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) публикува информационен бюлетин за периода януари-юни 2021 г. В бюлетина е включена информация за проведените събития , Управителния съвет на БГФМА, новите членове на БГФМА и рубриката „БГФМА в медиите“. В бюлетина може да бъде намерена информация и за проектите, по които Асоциацията работи и предстоящите събития в следващите месеци.

През първото полугодие на 2021 г. БГФМА активно участва и бе партньор в изготвяне на позиции и становища на БСК, Обществени консултации към Проекта за Програмата за енергийна ефективност в рамките на Плана на възстановяване и устойчивост, изготвяне и подписване на меморандум за сътрудничество с УНСС, подготовка и участие в учредяването на Green Finance & Energy Centre, участие в лекции пред студенти от Магистърската програма по Фасилити мениджмънт на Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, като част от мисията на Асоциацията за подкрепа на програмите по специалността в страната.

Информационният бюлетин на БГФМА можете да намерите тук.