Новини България

TORK представи решения за здравословна училищна среда

Екипът на TORK, марката за професионални хигиенни решения на Essity, събра директори от столични училища на информационно събитие, посветено на хигиената в училище. На специално организирания коктейл-презентация бяха поканени участниците в проекта „София избира децата“ по програмата „София избира“ на Столична община, който има за цел създаването на съвременни училищни тоалетни и подобряване на средата за децата. Целта на събитието беше да информира директорите, а оттам родителите и учениците, за важността на хигиената в училище. По време на презентацията бяха изложени полезни факти от редица световни проучвания, които показват неоспоримата връзка между хигиената и по-доброто здраве и благосъстояние на обществото.

„В съвременния свят, с повишена глобализация, бързи въздушни пътувания и нарастващата резистентност към антибиотиците, здравната и икономическа заплаха е на лице, затова хигиената става още по-важна“, каза магистър химик Десислава Сулцер-Петрова, акаунт мениджър в Essity. „Ние носим милиони микроби на ръцете си – между 10 000 и 10 милиона бактерии, като те са от най-безобидни до такива, които могат да причинят сериозни заболявания. Микробите се прехвърлят бързо от ръцете към повърхностите, откъдето могат лесно да се пренесат до устата. Това води до разпространение на инфекции и заболявания, както и до отсъствия и нужда от лечение на децата. Ето защо хигиената на ръцете е от ключово значение, а образователната среда трябва да е подготвена и да осигури необходимите санитарни материали за деца и учители“, допълни г-жа Сулцер.

Компанията Essity представи и редица полезни материали, специално разработени за образователни институции, които да подпомогнат ежедневната работа на учителите, а също и приложение за деца, което по забавен и занимателен начин ги учи да мият редовно и правилно ръцете си. Идеята е по този начин учениците да се образоват и да спазват собствената си хигиена, като това ще помогне те да бъдат по-здрави и по-рядко да отсъстват. Решението с марка TORK за здравословна учебна среда включва лесен за дозиране и поддръжка сапун с формула, благоприятна за кожата и на най-малките, както и еднократни кърпи, признати за най-ефективния и безопасен метод за изсушаване на ръцете – единствен метод за намаляване на броя на бактериите по ръцете.