Новини България

Дигиталната трансформация на икономиките ще промени облика на сектор „Строителство“

Камарата на строителите в България (КСБ) и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ – „Подкрепа“) проведоха третия виртуален семинар за развиване на капацитет за социален диалог на тема „Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния диалог“. Събитието се реализира в рамките на проекта SuSodCo и обедини представители на работодатели и синдикати от България, Гърция, Кипър, Словения, Хърватия и Унгария.

„Цифровата революция, на която сме свидетели през последните месеци, значително промени икономиката на всяка държава и начина ни на мислене. Тя влияе и върху социалния диалог в строителството, изменяйки правилата на играта“, сподели в началото на срещата инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и председател на ОП на КСБ – София, който откри семинара. Инж. Качамаков подчерта, че социалните медии свързват много по-бързо работодателите и служителите и това дава възможност за нови практики на договаряне. По думите му иновациите, прилагани в резултат на дигитализацията на сектор „Строителство“, помагат да се оптимизират цените на строителството, както и да се сведат до минимум тежките инциденти на обектите.

„Отрасълът внедрява цифрови технологии с ускорени темпове, а сградите и инфраструктурата се превръщат в своеобразни източници на данни по време на експлоатацията им. Свидетели сме на нова ера в бранша, предоставяща много различни възможности както за работодателите, така и за работниците“, заяви инж. Качамаков. След него думата взе и инж. Иоанис Партениотис, председател на ФСИВ – „Подкрепа“ и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, който заяви категорично, че дългогодишното сътрудничеството между ФСИВ – „Подкрепа“ и КСБ е еталон за диалог сред всички социални партньори в България.

„Четвъртата индустриална революция, на която сме свидетели днес, а именно дигитализацията, неминуемо има и пряко отношение към строителството като отрасъл. Този директен ефект се дължи на промените в производството на материали и в самия процес на строителство“, отбеляза инж. Партениотис. Той обърна внимание на професионалното обучение на кадри в бранша, което може да се възползва от новите методи, за да е актуално в променящата се среда. Председателят на ФСИВ – „Подкрепа“ изрази увереност в полезността на презентациите, подготвени за семинара, които според него биха допринесли за разширяването на мирогледа на социалните партньори и формирането на бъдещите политики в сектор „Строителство“. Семинарът продължи с представяне на ефекта на цифровизацията върху ключови аспекти на социалния диалог и въздействието на дигитализацията върху комуникацията.