Новини България

Продължаването на програмата за саниране обсъди министър Комитова с ръководството на НСОРБ

Важни за общините теми обсъди министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България. Акцент по време на срещата беше продължаването на програмата за енергийна ефективност със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Пред представителите на сдружението мистър Комитова потвърди категоричната си позиция, че санирането не трябва да спира. Основната идея е да бъде проведена разяснителна кампания, с която да се подготвят бъдещите бенефициенти. Очакването е към края на годината проектите да са готови и да чакат финансиране от Брюксел. Арх. Георги Коларов, съветник на регионалния министър, коментира, че европейските изисквания сега са за устойчиви инвестиции. Затова проектът е за енергийна ефективност на жилищния и нежилищния сграден фонд, предвид че тя е най-важен принцип за устойчивост.

Където е възможно, ще се търсят решения като възобновяеми енергийни или хидротермални източници. Всичко ще бъде подчинено на процедура по „зелени“ обществени поръчки. По този начин се дава начало на трансформирането на строителния бранш в устойчив. Обсъждат се варианти за самоучастие на собственици на жилищни сгради, като се предвижда то да бъде основно за изготвянето на проектите, стана ясно по време на срещата. Зам.-министър Валентина Върбева коментира, че включването на самоучастие от страна на собствениците на жилища ще даде възможност да се обнови много по-голяма част от сградния фонд в страната. Предстои работата по подготовката на проектите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за включване в Плана да бъде финализирана до началото на следващата седмица. Предвижда се до месец да има насоки към общините, които ще запазят ролята си при приоритизирането на обектите, и ще бъдат формулирани критерии.

Целта е през следващите 5-6 месеца да бъдат подготвени реални обекти за изпълнение. С общинарите министър Комитова обсъди и последната промяна в Закона за устройство на територията, според която разрешение за строеж се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията. Регионалният министър обяви, че възнамерява след края на мандата на правителството да излезе с предложение до следващото Народно събрание този текст да отпадне. Арх. Комитова коментира също, че ще направи подобно предложение и по отношение на разпоредбите за паспортизация на сградите. Тя напомни, че и досега в инвестиционния процес има изискване обследване да се извършва за обекти, по които ще се изпълняват ремонтни дейности.

Възложен е одит и ще се опитаме да подобрим взаимоотношенията между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и общините във връзка с изпълнението на проекти с европейско финансиране, каза министърът по отношение на въпроса с финансовите корекции. По време на срещата стана ясно също и че предстои актуализация на съставите на регионалните съвети за развитие и на Съвета по децентрализация, след което могат да бъдат проведени техни заседания.