ФМ новини

GTC публикува първи доклад за устойчиво развитие (ESG) на недвижимите имоти

Водещият инвеститор в недвижими имоти Global Trade Center (GTC) представи своя първи доклад за устойчиво развитие, обобщаващ постиженията на Групата по отношение на екологията, социалните въпроси и корпоративното управление (ESG) през последните 25 години в шестте пазара, където присъства. Докладът представя уникални за индустрията данни за ангажираността на GTC към отговорното строителство и управление на активите, както и към сътрудничеството с местните общности спрямо очакванията на заинтересованите страни в бизнеса. GTC е първият предприемач на недвижими имоти в региона на Централна и Източна Европа, който издава доклад за устойчивост.

Компанията има дългосрочен ангажимент за създаването на имоти, в центъра на които стоят хората, и с фокус върху опазването на околната среда във всичките си пазари в Централна и Източна Европа. Изчерпателното обобщение на присъствието на GTC през последните 25 години в индустрията, както и детайлната информация за постъпилите инвестиции и въздействието върху околната среда, са част от акцентите в доклада за 2020 г. – първия по рода си документ в историята на GTC, споделящ подхода на Групата към устойчиво развитие и отговорни бизнес практики. GTC е първият предприемач на недвижими имоти в региона, който публикува подобен изчерпателен преглед на дейностите си.

„В продължение на 25 години успешно развиваме бизнеса си на базата на качествени предложения към клиентите, дългосрочни взаимоотношения с нашите заинтересовани страни и прозрачност в операциите ни. Докладът ни за устойчиво развитие за 2020 г. е отражение на нашия подход, демонстриращ развитието ни през последния четвърт век в разнообразните и уникални пазари в региона на Централна и Източна Европа. В основата на GTC са хората – нашите служители, наематели и инвеститори, както и амбицията да предложим решения в сектора на недвижимите имоти, които подобряват качеството на живот. Затова искаме да сме абсолютно прозрачни по отношение на въздействието ни върху заобикалящата среда. Развълнуван съм да споделя първия ESG доклад на Global Trade Center, подготвен с внимание към нуждите на заинтересованите страни в бизнеса ни и споделената ни отговорност към околната среда“, каза Йовав Карми, президент на Управителния съвет на GTC.

Отчетът предлага богат набор от данни за представянето на GTC на всички пазари – Полша, Унгария, Сърбия, Хърватия, България и Румъния. Специално внимание е отделено и на пандемията от COVID-19, тъй като 2020 г. се оказа истинско предизвикателство и постави на изпитание отношенията между наематели и предприемачи. Въпреки това GTC отново демонстрира находчивост и затвърди социалната си отговорност, като една от основните ценности на Групата, независимо от обстоятелствата. Благодарение на подхода си да постави наемателите на първо място, ключовите показатели на GTC за ефективност останаха на задоволително ниво до края на 2020 година, а процентът на лизинг на офиси остана висок. Инициирайки активен диалог и адаптирайки сe спрямо резките промени на епидемичната обстановка, GTC успя да задържи висока заетост в търговските си центрове, като добави и нови клиенти в портфолиото си.

В допълнение на това, за първи път в историята на Групата две компании – Globe Trade Centre S.A. (Полша) и GTC Real Estate Development Hungary Zrt (Унгария) – получиха инвестиционен рейтинг „BBB-„, което ги определя като стабилни и перспективни. Като отговорен съсед в своите общности, който отговаря на очакванията на заинтересованите страни в бизнеса, GTC значително подобри процесите си по отношение на въздействието си върху околната среда. Групата отчита намаление на потреблението на електричество с 193,195 МВтч, което е спад от 10% спрямо 2019 г. Компанията е понижила и консумацията си на вода с 36% (325,353 m3) спрямо 2019. GTC отчита и по-ниски въглеродни емисии, ограничавайки ги до 108,069 tCO2e през 2020 г. Друго голямо постижение за групата е, че в 91% от имотите са реализирани програми за ангажираност и развитие на общностите. GTC са подкрепили общо 145 публични и частни институции и организации в различни проекти за социална отговорност.

„Индустрията за недвижими имоти играе важна роля в справянето с климатичните промени и намаляването на рисковете за околната среда. Поставили сме си за цел да строим и управляваме имоти, които отговарят на най-високите екологични стандарти, като предприемаме решителни действия за ограничаване на неблагоприятните влияния върху околната среда на всички нива – стратегическо, финансово, реализация. През 2020 г. представихме т. нар. „Рамка за зелени облигации“ („Green Bond Framework“), която дава насоки как да се издават зелени облигации от компаниите в групата ни. Средствата, събрани по този начин, ще се използват за финансиране или рефинансиране на съществуващи или бъдещи проекти, промотиращи устойчиви решения и използване на алтернативни енергийни източници.

Първото издаване на десетгодишните облигации в рамките на „Рамката за зелени облигации“, оценено от рейтинговата агенция Scope Rating Agency, беше завършено на унгарския пазар през декември 2020 г. То беше изключително успешно със събрани средства на стойност 110 милиона евро. Инвестициите в съществуващите ни имоти за подобряване на тяхното въздействие върху околната среда се отплащат. През 2020 г. офис сградите ни в Загреб, Matrix A и Matrix B, получиха LEED сертификат с най-високото възможно платинено ниво. Нямаме намерение да спрем дотук – в процес сме на получаване на сертификат за всички сгради – както за тези в строеж, така и за всички завършени проекти на пазарите ни в Централна и Източна Европа“, коментира Ариел Фертсман, главен финансов директор на GTC и член на Управителния съвет.

Групата GTC оперира в 6 европейски страни и управлява 48 сгради, предлагащи на клиентите 752,500 кв.м. първокласно търговско пространство, създадено с грижа към хората и околната среда. Строителният предприемач се стреми да сведе до минимум въздействието си върху съседните общности, изпълнявайки 10 от 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН, включително чиста и достъпна енергия, развитие на устойчиви градове и осигуряване на отговорно потребление и продукция. Всички нови проекти на GTC и, където е възможно, завършени сгради отговарят на най-строгите екологични критерии и осигуряват най-високите стандарти за безопасност. В резултат на това, 84% от имотите на обща стойност 1,6 милиарда евро имат LEED и BREEAM екологични сертификати. Пълният ESC доклад за устойчиво развитие на GTC, може да бъде намерен тук.