Новини България

Офис сграда ЕКСПО 2000, където е и централата на Райфайзенбанк, получи сертификат за безопасност от Covid-19

Австрийската компания Райфайзен Пропърти Холдинг Интернешънъл (RPHI), притежаваща ЕКСПО 2000 в София, подложи известната офис сграда на детайлна инспекция за сертифициране за безопасност от Covid-19 от авторитетната SAFE Asset Group. В сградата се намира и централата на Райфайзенбанк.

Общо около 850 критерия за риск бяха прегледани като част от процеса по сертифициране, включително стандарти за цялостна хигиена и почистване, оперативни мерки за безопасност на посетителите, клиентите и наемателите , както и вътрешни процеси и системи за управление. Друг фокус беше поставен върху вътрешното управление на кризи и комуникациите в случай на кризисна ситуация, които също са в съответствие с международно признатия стандарт SHORE, разработен от SAFE Asset Group. Заедно с ЕКСПО 2000 в София, още три офис сгради на RPHI – две в Букурещ (Sky Tower и FCC) и една в Будапеща (North Point Center), получиха сертификат за безопасност от Covid-19.

„Четирите сертифицирани офис сгради се посещават ежедневно от стотици посетители, клиенти и бизнес партньори, а наред с това са работно място за общо около 7000 служители. Безопасността на всички тези групи хора е наш основен приоритет“, казва Карл- Мария Пфефер, главен изпълнителен директор на RPHI. Мартина Ледерер, главен финансов директор на RPHI, добавя: „Разбира се, сертифицирането за безопасност от Covid-19 не може 100% да изключи инфекция, но показва, че сме предприели всички възможни мерки от наша страна, с които да допринесем за възможно най-безопасното присъствие и общуване в нашите офис сгради в дългосрочен план“.