Новини България

Министър Комитова обсъди Програмата за енергийно обновяване на жилища с браншови и консултантски организации

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова се срещна с представители на асоциации, браншови и консултантски организации, работещи в сферата на жилищния сектор и енергийното обновяване. На нея бе обсъдено доработването и усъвършенстването на Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, която е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

По време на разговора бяха дискутирани възможности инвестицията, определена за енергийно обновяване на домовете, да се превърне в реален инструмент за възстановяване и икономически растеж чрез изпълнението на Програмата. Коментирано беше също разширяване на обхвата на жилищните сгради, които могат да получат достъп до финансов ресурс от нея. Обсъдена беше необходимостта от разработване на специализирани финансови механизми, които да подпомогнат собствениците за участие в Програмата и запазване на публичната подкрепа за уязвимите домакинства, както и целите в бъдещата Програма да отговарят на приетата Дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд.