Новини България

Имотите в София в началото на 2021 г. – анализ на Bulgarian Properties

„Жилищният пазар направи много силен старт на 2021 г. Активността беше по-голяма и от началото на 2020 г. преди пандемията, и от същия период на 2019 г., като на моменти беше дори еуфорична. По всичко личи, че жилищният пазар е преодолял пандемичната криза и продължава възходящия си цикъл на развитие“, коментира Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES. Новите тенденции на пазара, породени от COVID-19, продължават да бъдат актуални и през тази година, като те се разгръщат в по-голям мащаб и стават по-интензивни поради по-добрата информираност на хората и все по-ясното осъзнаване на новите им жилищни нужди.

Купувачите се пренастроиха към новата реалност и много прагматично и спокойно подхождат към избора на имот, преценят добре нуждите и възможностите си и сравнително бързо взимат решения. Собственият дом има все по-важна роля в целите и плановете на семействата. Наред с това, за пореден път се затвърди ролята на имотите като сигурен актив, към който хората се обръщат за вложение на спестяванията си в периоди на несигурност и криза. Наличното ипотечно финансиране при ниски лихвени проценти, продължаващият ръст на доходите и сравнително стабилната икономическа среда продължават да влияят положително на жилищния пазар.

Средни цени и годишно изменение

Средната цена на закупените в София през първото тримесечие апартаменти по данни на BULGARIAN PROPERTIES е 1 150 евро/кв.м. при 1 120 евро/кв.м. в началото на 2020 г. Това представлява ръст от 2,7% на годишна база – малко по-голям от отбелязания в последното тримесечие на 2020 г. ръст от 2,3%. Средната обща цена на закупените апартаменти е 109 530 евро при средно за 2020 г. 100 260 евро. В тези данни виждаме както отражението на увеличението на цените, така и промяната в структурата на закупените жилища и нарастването на дела на по-големите апартаменти.

Обеми продажби

Данните на BULGARIAN PROPERTIES показват, че новосключените сделки в София през първото тримесечие на 2021 г. бележат ръст от 20% спрямо 2020 г. и около 10% спрямо 2019 г. Това показва, че жилищният пазар не само че е наваксал и се е възстановил от паузата по време на пандемията, но и че продължава своя възходящ цикъл на развитие. В допълнение на активното сключване на сделки имаме и вписване на вече сключени сделки в сгради ново строителство, които сега се въвеждат в експлоатация и се прехвърля собствеността. Това намира отражение в данните на Агенцията по вписванията, които сочат, че през 1-вото тримесечие на 2021 г. в София са вписани 6 683 имотни продажби при 5 285 за същия период на 2020 г., което е ръст от около 26% на годишна база.

Достъпност

Стойността на коефициента на достъпност през 1-вото тримесечие на 2021 г. е 1,13. Той запазва нивата от края на миналата година поради успоредното увеличение на цените и на доходите. Това означава, че към момента е нужна малко над 1 средна месечна софийска заплата за покупката на 1 кв.м. жилищна площ в София.

Жилищно кредитиране

Лихвените проценти по жилищните кредити в лева, който са основната част от теглените жилищни кредити, продължават да спадат и в първите месеци на тази година са на средно ниво 2,79% по данни на БНБ.

Ново строителство

Издадените нови разрешителни за строеж на жилищни сгради в София в първите месеци на годината са 229. Те задържат нива, сходни с тези в началото на 2020 г. преди пандемията. След краткотрайно забавяне в резултат на опасения за пазара, а и на по-бавна работа на администрацията, виждаме, че строителната активност и очакванията за пазара са се върнали на нивата от силните месеци и години преди пандемията. Към момента новото строителство продължава да бъде предпочитано от купувачите и да съставлява основен дял от покупките на жилища в столицата по данни на BULGARIAN PROPERTIES – лидер в продажбата на имоти ново строителство. Сделки се сключват и в ранен етап на изграждане, тъй като с напредъка на строителството възможностите за избор стават по-ограничени.

Предпочитани квартали и цени на имотите в тях

Сред най-предпочитаните квартали остават Манастирски ливади, Кръстова вада, Витоша, Дианабад, Студентски град, както и Младост. Обявяването на разширението на третата линия на метрото в посока Окръжна болница засили интереса към набиращия популярност и развиващ се район Полигона и в частност зоната около Тех Парк София. Атрактивни остават широкият център на София около бул. Сливница, Банишора, както и кварталите, които от скоро имат достъп до метро чрез третия му лъч – Красно село, Лагера, Овча купел, Хаджи Димитър. Наблюдава се траен интерес към затворени комплекси и сгради със собствен двор, към партерни апартаменти с тераса-двор, както и към апартаменти с големи тераси и гледки.

Средните цени в най-популярните квартали през 1-вото тримесечие на 2021 г. са:

• Кръстова вада – 1300 евро/кв.м.
• Манастирски ливади – 1225 евро/кв.м.
• Драгалевци – 1260 евро/кв.м.
• Полигона – 1320 евро/кв.м.
• Дианабад – 1280 евро/кв.м.
• Студентски град – 970 евро/кв.м.
• Младост – 1215 евро/кв.м.
• Лагера – 1180 евро/кв.м.
• Широк център – 1100 евро/кв.м.
• Банишора – 1030 евро/кв.м.
• Люлин – 860 евро/кв.м.
• Връбница – 960 евро/кв.м.

Параметри на закупените жилища

Продължава тенденцията за търсене на по-големи жилища, която отбелязахме в края на миналата година. През първите месеци на 2021 г. делът на закупените 2-стайни жилища спада още и достига 30%. Тристайни са 50% от закупените апартаменти, а делът на 4-стайните нараства на 10%. Средната площ на закупените жилища е 94 кв.м. – с още 2 кв.м. повече от края на миналата година, което кореспондира на увеличения дял на многостайните жилища.

Очаквания за жилищния пазар до края на годината

В края на миналата година очертахме два възможни сценария за жилищния пазар в зависимост от развитието на пандемията – позитивен и негативен. В момента наблюдаваме да се случва позитивният ни сценарий. Той беше, че при първи положителни сигнали за справяне с епидемията процесите ще се ускорят и ще се върнем към обичаен ритъм, с активен пазар и стабилни цени. Успяхме да преминем и през третата вълна на пандемията със сравнително по-леки мерки от тези в други страни, а заедно с това напредва и процесът по ваксинация, което дава надежди за скорошно излизане от тази криза. При тези обстоятелства очакванията ни са за активен пазар с умерен темп на нарастване на цените в рамките на 3-5% до края на годината. Продължава дигитализацията на сектора на недвижимите имоти с множество въведени онлайн услуги от агенциите, банките и другите пазарни участници. Тези нововъведения ще останат и след пандемията и ще заемат все по-съществено място в осигуряването на качествен жилищен продукт и услуга.