Новини България

ДНСК ще извърши нова проверка на сградата „Златен век“

След проведена среща в Министерство на регионалното развитие и благоустройството на началника на Дирекция за национален строителен контрол с министър арх. Виолета Комитова, главния архитект на София арх. Здравко Здравков, представители на строителя на „Златен век“ – „Артекс инженеринг“ и на инициативен комитет „Лозенец“ е разпоредено органите на ДНСК да извършат нова проверка на строежа. За резултата от проверката Дирекция за национален строителен контрол ще уведоми всички заинтересовани лица в законоустановения срок.