ФМ новини

Новата версия на FM Center с улеснен достъп, нови опции за разплащане и справки

Новата версия на специализираната платформа FM Center осигурява още възможности на професионалистите в управлението на недвижима собственост да бъдат по-близо до техните клиенти и да доставят повече добавена стойност. Двустранната комуникация с обитателите на сградите е сред темите, които бяха силно застъпени през миналата година на всички професионални форуми, срещи с клиенти и пазарни проучвания. Затова и версия 7.4.1 продължава да се развива в тази посока. С разработените подобрения, пропърти мениджърите ще могат да предоставят на своите клиенти и обитатели на сградите, които управляват, гъвкави възможности за достъп до потребителския интерфейс на комуникационния модул на платформата, както и нови възможности за заплащане на задължения.

Обитателите на сградите могат сами да се регистрират в платформата сигурно и лесно, използвайки Google или Facebook акаунт, както създавайки си профил с имейл и парола. Така те ще могат да виждат в системата какви са платените/неплатени сметки, които имат, да правят онлайн плащания за погасяване на задължения, да пускат заявки и сигнали за техническа неизправност, да получават известия/новини за сградата или допълнителни услуги, които предоставя техния наемодател. Улесненият достъп важи и за администраторите на платформата – чрез интегрираните бързи Google или Facebook линкове те също не трябва да въвеждат имейл и парола при всяко тяхно влизане.

Потребителите на FM Center и отговарящите за техните финанси могат да регистрират плащания през платформата от техния компютър или таблет. Благодарение на версия 7.4.1, клиентите могат бързо и сигурно да заплащат текущите и бъдещите си задължения онлайн чрез кредитни и дебитни карти, но и посредством ePay и PayPal. Други новости са:

– наличието на детайлна справка, предназначена за фасилити мениджъри;
– за месечното потребление и начисления към клиентите.

Освен това, е реализирана миграция към облачен Help Desk, което дава нови възможности на потребителите на платформата за бързо подреждане и приоритизиране на дневните, седмични и месечни дейности.