Новини България

Омбудсманът Диана Ковачева: Разходът за паспорт на сграда да зависи от дохода на собственика

В становище до регионалното министерство омбудсманът Диана Ковачева настоява разходите на гражданите по паспортизацията на сградите, която може да бъде отложена с две години, да бъдат съобразени с техните възможности, доходи и имущество. Според Диана Ковачева, обмисляното четвърто отлагане говори за „системен проблем с процедурата и тя трябва да бъде преосмислена изцяло“.

Омбудсманът посочва, че преуреждането на материята трябва задължително да включи участието на публичните институции, финансиране от държавния бюджет или други финансови механизми. Според нея така ще бъдат натоварени финансово и заради липсата на архивна техническа документация на сградите, чието възстановяване за немалка част от съществуващите строежи ще бъде изцяло за тяхна сметка. Ковачева отбелязва, че отлагането с 2 години на паспортизацията е „основателно и необходими“, но ще даде резултат, само ако е съпроводено с преосмисляне на цялостната концепция за процедурата.

„ГЕРБ предлагаме отново да бъде удължен с поне 2 години срокът, в който собствениците на жилища следва да се погрижат за изготвяне на технически паспорти на сградите, в които са имотите им. В управленската си програма поемаме ангажимент за осигуряване на бюджетни средства за подпомагане на процеса на паспортизация“, написа зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков в профила си в социалната мрежа Facebook. Той съобщи, че ще бъде създаден специален фонд и от ГЕРБ обмислят въвеждането на етапност в новите срокове за различните строежи, в зависимост от големината и спецификата им и предпоставката да създадат опасност за живеещите в тях.

„Изискването за технически паспорти на сградния фонд е от 2006 г. и сроковете са били удължавани четири пъти. Това са значими документи, които отразяват техническото състояние на конструкцията, инсталациите и пр. Качествено подготвените технически паспорти ще осигурят професионална експертна информация, която да подпомогне гражданите при планиране на управлението и поддържането на техните жилищни сгради. Затова не трябва да се изработват под натиска на изтичащия срок“, каза още зам.-министърът на регионалното развитие. Първоначално паспортът за всяко жилище трябваше да бъде изготвен до края на 2022 г.