Новини България

Правителството одобри Меморандум за разбирателство с „ГОЛФ ОКОЛ“ ЕАД за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на България и „ГОЛФ ОКОЛ“ ЕАД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК“. Ще бъде създадена и междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта. Той предвижда изграждане на многофункционален комплекс за почивка, възстановяване и спорт с национално значение за развитието и популяризирането на голфа като масов спорт сред местната общност и в страната. Предвидено е голф игрището към комплекса да представлява уникално по рода си спортно съоръжение на международно ниво, проектирано като парков тип, за да е достъпно за всички. Комплексът ще бъде изграден в с. Горни Окол, община Самоков, върху имот собственост на „ГОЛФ ОКОЛ“ ЕАД. Размерът на инвестицията е 107 320 000 лв. Очакваният брой новооткрити работни места, пряко свързани с проекта е 215.