ФМ новини

Етикетът за Ипотека за енергийна ефективност – Пътеводна светлина за по-зелен имотен пазар в Европа

Двадесет и три новаторски кредитни институции от единадесет държави вече са приели Етикета на Ипотеката за енергийна ефективност (EEM) Label, обхващащ четирите ъгъла на Стария континент, големи и малки кредитни институции, традиционни банки и FinTech платформи. EEM Label ще приложи най-добрите зелени практики и ще предостави изчерпателни данни за портфейла от ESG заеми (заеми по екологични, социални и управленски критерии) в рамките на единния пазар, ще насочи потребителите, заемодателите и инвеститорите към нова пазарна екосистема, насочена към предоставяне на благоприятни и устойчиви финансови решения за енергийно ефективни сгради и енергоспестяващи обновления. Сградите са отговорни за 40% консумацията на електроенергия в ЕС и повечето от съществуващите сгради в ЕС са построени преди 2000 година.

С осигуряване на финансиране за европейските семейства, което им е необходимо за да подобрят енергийното представяне на техните домове (имайки предвид, че всяко европейско домакинство ще трябва да инвестира поне 20 000 евро за тези подобрения), има възможност да се осигурят увеличени стойности на собствеността в средносрочен план и незабавни увеличения на разполагаемия доход в резултат на намаляването на разходите за енергия. EEM Label е конкретно доказателство за ангажираността на ипотечния сектор да обедини сили и да предостави дългосрочни решения за справяне с рисковете от климатичните промени с полза за всички. Кредитните институции с EEM Label ще се съберат за първи път на 9 март, за да обсъдят следващите си стъпки.

______________

Ипотеката за енергийна ефективност (EEM) Label е създадена през 2020г. от Европейската ипотечна федерация – Европейски съвет за покрити облигации (EMF-ECBC) като ясен и прозрачен етикет за потребители, заемодатели и инвеститори, насочен към идентифициране на ипотеки за енергийна ефективност (EEM) в портфейлите на кредитните институции, предназначени за финансиране на покупка / строителство и / или обновяване както на жилищни (еднофамилни и многофамилни -семейни) и търговски сгради, с акцент върху енергийното представяне на сградите. Първите етикети са издадени през 2021 г. и към февруари 2021 г. 23 кредитни институции от 11 държави притежават Етикета, обхващащ 17 финансови продукта.