Новини България

Правителството обяви 30 октомври за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти

С решение на правителството датата 30-и октомври се обявява за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти. Предложението е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което провежда държавната жилищна политика, по инициатива на Добромир Ганев, председател на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ). Честването на професионален празник би повишило качеството на професионалните услуги, предоставяни от брокерите и агентите на недвижими имоти, както и създаването на традиции. Професионалният празник на агентите и брокерите на недвижими имоти ще се организира ежегодно на 30-и октомври чрез международни конференции и други видове мероприятия, а целта е създаване на професионална среда, отговаряща на съвременните международни стандарти, висок професионализъм и подобряване на услугите в сферата на недвижимите имоти.