Новини България

София проучва чуждия опит в планирането на градовете

В контекста на предстоящото изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община е направен анализ на избрани примери от световната градоустройствена практика, като инициативата за това е на предприятието Софияплан, което разработва заданието за изменение на плана. Анализът е изготвен от арх. Павел Янчев, който има силна ангажираност в проекти за подобряване на градската среда в София. Целта на проучването е да бъдат намерени иновативни подходи в градоустройствената практика по света, които да вдъхновят нови модели и политики в градското планиране на Столична община.

Разгледани са практиките при създаването на съвременни общи устройствени планове в три града със сходен профил: Прага, Тирана и Антверпен. Новите планове на градовете съчетават ясни урбанистични визии и цели, строги и гъвкави регулации, приоритетни стратегически проекти, като за целта е създадена система за наблюдение и анализ на градските процеси, интегрирала в себе си статистически и географски данни. Системата позволява да бъдат проследени резултатите от прилагането на градските политики, както и да се планира бъдещото развитие на града.

Плановете на Прага, Тирана и Антверпен включват няколко общи ключови цели:

– ограничаването на разрастването на градовете в околния ландшафт;
– въвеждане на ясни правила за строителството на високи сгради, като за тази цел са определени конкретни територии;
– устойчивото и екологично развитие на града, запазване на чистотата на водата, въздуха и биоразнообразието;
– устойчивата мобилност.

Плановете обръщат внимание и на качеството на публичните пространства, защитавайки градските структури – културно-историческо наследство, характерни градски форми, природен ландшафт и др. Плановете съдържат „твърди“ и „меки“ правила, които позволяват силната защита на определени части от застроената среда и свобода в други аспекти. Всеки от трите плана предвиждат провеждането на събития и кампании, които да информират и въвлекат обществото в дебат относно неговите предвиждания.

Това включва организирането на големи събития за представянето на плановете в определени фази от подготовката и изпълнението им, както и дебати с фокус групи на квартално ниво. Целта е постигане на консенсус за развитието на градовете между гражданите, администрацията и бизнеса. Повече информация за етапите и напредъка на процеса по изменение на Плана на София можете да откриете тук, а пълния анализ на арх. Янчев – тук.