От RICS наблюдават повишени нива на ФМ инвестиции в дигитални технологии

Търсенето на ФМ услуги продължава да нараства в секторите на здравеопазването, производството и образованието, сочат данни от проучване на RICS UK Facilities Management от ноември 2020 г., което също разкрива повишени нива на инвестиции в цифрови технологии. Проучването съобщава, че в момента нивата на заетост във ФМ индустрията са динамични, но въпреки това очакванията за 2021 г. са ниски. Очаква се дейностите по преместване, поддръжка и почистване да бъдат най-търсени през следващите дванадесет месеца, като причината за това е пандемията от коронавируса COVID-19. Устойчивото управление също ще отчете повишения на търсенето като услуга през първото тримесечие на годината.

Най-слаби са прогнозите за растеж при кетъринг услугите, според данните от доклада на RICS. 82% от анкетираните заявяват, че през последната година е имало повишение на инвестициите в анализ на данни, като е забелязано повишение от 73% през август. Инвестициите в „Интернет на нещата“ и свързаността също са нараснали стабилно. „В края на тази странна година е окуражаващо да видим как се представя ФМ секторът“, казва Пол Багуст от RICS. „FM секторът ще играе ключова роля, за да гарантира, че нашите сгради остават не само безопасни, но и с висока ефективност и устойчивост“, споделя още Багуст.

„Иновациите, технологиите и анализът на данни ще бъдат жизненоважни за посрещането на новите предизвикателства, с които ще се сблъскаме, навлизайки в новата година. Моите очаквания са, че ФМ секторът ще бъде водещ, що се отнася до екологичните въпроси и решения, здравето и благосъстоянието, които са приоритетни за всички организации“, споделя още той. 94% от анкетираните признават, че устойчивостта е изключително важна за техните компании и клиентите им. Здравето и благосъстоянието, както и енергийното управление, са очертани като „области на устойчивост“, отчели най-голям растеж през последните дванадесет месеца.