Новини България

С над 15% повече са заявените по електронен път услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

Със 110 хиляди повече са били заявените по електронен път услуги в Агенцията по геодезия, картография и кадастър през 2020 г. в сравнение с 2019 г., показват данните на Агенцията, което е ръст с над 15%. Общият брой на подадените заявления за извършване на административни услуги е 628 495, от които 306 017 са подадени през Кадастрално-административната информационна система, а 322 478 са подадени на гише. Данните са категорични, че тенденцията за увеличаване на подадените по електронен път заявления за услуги продължава. През 2019 г. заявленията, подадени през портала и на гише са в съотношение 30% към 70%, а през 2020 г. през портала са 49%, а на гише 51%.

Агенцията предоставя над 25 електронни услуги, като най-търсените сред тях са издаване на скица на поземлени имоти, скица на сгради, схема на самостоятелни обекти и удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Предоставянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза (в тридневен срок). Агенцията по геодезия, картография и кадастър продължава работата и по завършването на кадастралната карта на страната.

До момента покритието с кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на България достига 96,30 % или 106.9 хил. кв. км. Набрана е информация за над 17,6 млн. недвижими имота. Одобрени са кадастрална карта и кадастрални регистри за 1058 населени места, в т.ч. за всички областни градове и 134 общински центъра.