Новини България

Стартира онлайн анкета за цифрова реформа в строителния бранш

Стартира онлайн анкета сред представителите на строителния сектор за цифрова реформа в бранша. Проучването е в рамките на проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“ с изпълнител KPMG. Целта на проучването е да бъде установена готовността за осъществяване на цифрова реформа в строително-инвестиционния процес и въвеждане на строително информационно моделиране (СИМ/BIM). Представителите на сектора могат да се включат в проучването до 15-и декември 2020 г.

Проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“ е финансиран от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия. В рамките на изпълнението му се предвижда изработването на стратегия и пътна карта със стъпки за реформиране на сектора чрез въвеждане на строително-информационно моделиране в целия строително-инвестиционен процес.

Очаква  се и изготвянето на План за национална цифрова платформа за строителството, в който ще бъде определен стандартизиран формат на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки – необходими стандарти за въвеждане на строително-информационно моделиране, ИТ инфраструктура, споделени бази данни, съвместното им прилагане в съответствие с изискванията, въведени на европейския пазар.