Новини България

Зам.-министър Йовев: Европейските финансови инструменти могат да доведат до нови нива на развитие на геодезическата наука и практика

„За мен е огромна чест да поднеса своите приветствия по повод официалното откриване на XXX юбилеен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“ и то именно в сградата на най-старата и най-престижната професионална организация в България – на Научно-техническите съюзи. Не само традициите ни задължават да развиваме, усъвършенстваме и почитаме геодезията като професия, но и нашата професионална съвест“, каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев при откриването на международния форум.

Подобен научно-практически форум е важен и навременен и трябва да даде по-ясна картина на състоянието на геодезията в България, за да може Агенцията по геодезия, картография и кадастър и МРРБ да планират по-добре бъдещите политики в областта на геодезията, картографията и кадастъра, коментира инж. Йовев. „Убеден съм, че геодезическата гилдия като общество на високо просветени хора е духовен елит, който ще реализира тези политики“, подчерта заместник-регионалният министър.

Той обърна внимание, че няма друга професия в България, която да има собствен закон, задължаващ държавата да провежда тези политики и да намира финансиране. Заместник-министърът приветства участниците в симпозиума и от името на министър Петя Аврамова. В поздравителния си адрес министърът на регионалното развитие и благоустройството подчертава, че геодезията е основополагаща за всички инфраструктурни политики, които МРРБ провежда, и затова е важно да се работи съвместно с бранша.