Новини България

XXII международна конференция на ЕкоЕнергия акцентира върху възможностите за финансиране на проекти за сградно обновяване

На 12-и и 13-и ноември 2020 г. ще се проведе XXII-та ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия „Зелената сделка и Обновителната вълна: политики, финансови механизми и техническа помощ за местните власти“. Събитието ще се фокусира върху възможностите за провеждане на целенасочени политики в подкрепа на обновяването на сградния фонд в светлината на посочените инициативи на ЕК, като водещата тема ще е ролята на местните власти за успешната реализация на тези политики на национално равнище и реалните ползи за гражданите и бизнеса.

Сред водещите лектори по време на конференцията ще бъдат:

– Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката;
– Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР;
– инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ;
– Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
– Таня Христова, кмет на Габрово и председател на УС на ЕкоЕнергия;
– Сибил Щойвер, Европейски институт за сградните характеристики.

Събитието ще се проведе онлайн, като линк за участие ще бъде изпратен на посочен имейл адрес след успешна регистрация. Санирането на съществуващите сгради се очаква да привлече значителни финансови ресурси по Зелена сделката на ЕК, а „Обновителната вълна“ (Renovation Wave) е един от най-важните инструменти, който ще стимулира заетостта и местния икономически растеж за излизане от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. В наскоро представения План за икономическо възстановяване на България, за осъществяване на програма за енергийна ефективност в сградния фонд са заделени 3 млрд. лева. От своя страна, наскоро публикуваният проект за Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 2050 г. предвижда инвестиции от близо 27 млрд. лева до 2050 г., с които се очаква да бъдат обновени около 60% от жилищните сгради.