Статии

Великобритания и Тайланд се обединяват, за да създадат по-интелигентни градове

Великобритания си партнира с Тайланд, за да създаде градове на бъдещето чрез устойчиво градоустройство и интегриране на интелигентни технологии. Двете държави създават съвместно „Наръчник за интелигентен град“, който е част от плановете за по-широко сътрудничество между правителствата на Обединеното кралство и Тайланд за създаването на по-умни градове. Наръчникът очертава пейзажа на интелигентните градове в Тайланд и дава примери за някои проекти и експертни знания за британските интелигентни градове, включително изследвания и иновации, ползите от внедряване на енергийно ефективни сгради и електрически превозни средства, възобновяема енергия и различни съвети по отношение на всяко от тези неща.

Той съдържа информация за:

– интелигентни сгради и жилища;
– интелигентна инфраструктура;
– интелигентна мобилност и
– интелигентна енергия.

Обединеното кралство смята, че урбанизацията е едно от ключовите предизвикателства на века – повече от 50% от населението на Тайланд вече живее в градовете, а в световен мащаб цифрата се очаква да бъде 65% до 2040 г. Урбанизацията засилва предизвикателствата около транспорта, замърсяването, здравето и благосъстоянието, бедността и др. Последните изследвания показват, че почти една трета от градските райони на Обединеното кралство с население над 100 000 в момента имат планирани програми, обозначени като „интелигентни“. През 2018 г. Лондон обяви намеренията си да се превърне в най-интелигентният град в света, представяйки пътна карта.

По-рано тази година Великобритания стартира мрежата за цифрова търговия с Тайланд, с пилотна програма, която се очаква да подобри цифровите технологични възможности на Обединеното кралство и да подкрепи възможностите за дигитална търговия и инвестиции в Тайланд. Брайън Дейвидсън, посланик на Нейно Величество в Тайланд, заяви: „Надявам се, че стартирането на Наръчника за интелигентните градове ще спомогне за изграждането на основите за бъдещо сътрудничество и обмяна на опит между Великобритания и Тайланд в контекста на интелигентните градове“.