Новини България

Смарт Мониторинг от Теленор позволява на бизнеса да управлява разходите си за ток, вода, отопление и газ

Смарт Мониторинг е най-новата услуга на Теленор, която предоставя на бизнеса модерно решение за дистанционно отчитане на потреблението на електричество, вода, топлоенергия или газ. Услугата също така позволява и проследяване на потреблението и получаването на известия при необичайно потребление. С новата услуга потребителите могат да получават данни за консумацията си, с което да оптимизират разходите си, като Смарт Мониторинг позволява и лесното откриване на течове във водоснабдителната система, нетипично потребление и проследяване на високо или ниско налягане в топлоснабдителната система. Благодарение на постоянния достъп до актуални данни, клиентите могат да разберат когато има аварии в системите им. Така компаниите имат възможността да предотвратяват финансови загуби и да улеснят и ускорят процесите по отчитане на измервателните уреди.

Инсталацията на Смарт Мониторинг се осъществява като към един или няколко съществуващи електромери, водомери, топломери или разходомери за газ се прикача устройство за отчитане на данни. То работи с GSM мрежа, през която изпраща данните от измервателните устройства до специална платформа. Тя предоставя на клиентите отчети, с които лесно могат да се установят спецификите на потреблението и да се изготвят анализи. Клиентите могат да получават аларми за нетипична консумация, както и такива при отваряне на табло с измервателен уред. Устройството има батерия с живот между 5 и 10 години, като позволява и дистанционно управление на електрозахранването. Услугата се предлага с двугодишни абонаментни планове, които включват потреблението на мобилни данни, необходимо за нейната работа, както и цената на устройството.