Новини България

НС прие промени в Закона за устройство на територията на първо четене

Народното събрание прие промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) на първо четене. Разгледани бяха общо два законопроекта, и двата внесени от Министерски съвет. Единият е свързан с осъществяването на по-ефективен контрол от страна на органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Другият законопроект предвижда създаването на Единен публичен регистър по устройство на територията на официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Единият публичен регистър по устройство на територията ще обединява всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно деление.